1.

نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشاورزی پیرامون حرفه کشاورزی به عنوان شغل آتی (مطالعه موردی: دانشگاه تربیت مدرس)

علی اصغر شاهرودی؛ همایون فرهادیان؛ محمد چیذری

2.

تحلیل‌های استانی (خرد) و ملی(جمعی) واکنش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی گندم، جو، سیب‌زمینی، آفتاب‌گردان و پنبه)

سید صفدر حسینی؛ نورمحمد آبیار

3.

بررسی تأثیر سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی بر کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی ایران

ایرج صالح؛ مسعود فهرستی ثانی؛ حبیب اله سلامی

4.

اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی (مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر)

طهماسب مقصودی؛ هوشنگ ایروانی؛ علی اسدی؛ حمید موحدمحمدی

5.

توسعه مشارکتی فناوری (PTD) رهیافتی نوین برای تولید و انتقال فناوری مناسب کشاورزان خرده‌پا

علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی

6.

اثرات مخارج عمرانی دولت بر رشد بهره‌وری در مناطق روستایی ایران

الهام جمالی مقدم؛ جواد ترکمانی

7.

تحلیل مقایسه ای میزان آشنایی و بکارگیری فناوری اطلاعات توسط کارشناسان ترویج کشاورزی ایران

ملیحه فلکی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ هوشنگ ایروانی؛ حمید موحد محمدی

8.

بررسی عوامل موثر بر عدم بازپرداخت اعتبارات کشاورزی:مطالعه موردی استان فارس

مهرداد باقری؛ بهاءالدین نجفی؛ فاطمه معززی

9.

بررسی میزان پایداری اکولوژیکی نظام زراعی خرده‌مالکی در بخش صالح‌آباد-همدان

سیدمحمود حسینی؛ خلیل کلانتری؛ کریم نادری مهدیی

10.

تحلیلی بر دانش و نگرش کارشناسان ترویج نسبت به کشاورزی پایدار

امیرحسین علی بیگی

11.

بررسی تأثیر رهیافت مشارکتی مدرسه مزرعه کشاورز(FFS) بر دانش ونگرش شالیکاران پیرامون مبارزه بیولوژیک بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج(مطالعه موردی در استان مازندران)

ترانه اسکو؛ محمد چیذری؛ سیده فاطمه رسولی

12.

شناسایی دیدگاه دانشجویان درخصوص عناصر اصلی سازوکار ارزشیابی کیفیت تدریس و برآورد تأثیر متغیرهای منتخب بر این دیدگاه در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (خوزستان)

مسعود برادران؛ حمید موحدمحمدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ یداله مهرعلی زاده

13.

الگوی تحلیل آثار هزینه‌های مبادله بر استراتژی فروش زارعین(مطالعه موردی: انتخاب بازار فروش برای برنج در استان مازندران)

سیدصفدر حسینی؛ محمد خالدی

14.

تحلیل عوامل مؤثر بر استفاده آموزشگران از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(ICTs) در آموزش‌های فنی و حرفه ای کشاورزی(مطالعه موردی استان زنجان)

آصف کریمی؛ محمد مختارنیا؛ لیلا صفا

15.

تحلیل سازوکارهای مشارکت دانشگاه در عرصه ترویج کشاورزی

سعید غلامرضائی؛ حمید موحد محمدی؛ علی اسدی؛ سید محمود حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب