1.

ارتقای کیفیت محیطی و رضایت‌مندی از زندگی در محلات جدید با اولویت‌بندی اقدامات بر اساس نظرهای ساکنان (نمونة موردی: کاشان)

صفحه 1-16
منوچهر طبیبیان؛ یاسر منصوری

2.

برآورد ارزش تفریحی منطقۀ کوهستانی توچال با استفاده از الگوی اقتصادسنجی دو‌مرحله‌ای هکمن

صفحه 17-28
هومان لیاقتی؛ افسانه نعیمی‌فر؛ نغمه مبرقعی

3.

تأثیر متغیرهای اقتصادی در آلودگی محیط‌زیست با تأکید بر شاخص توسعۀ مالی: کاربرد روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

صفحه 29-44
حسن حیدری؛ عسل صادقپور

4.

تعیین آسیب‌پذیری بوم‌شناختی مجموعة حفاظت‌شدة توران با ترکیب روش‌های ماتریس آثار متقابل، فرایند تحلیل سلسله ‌مراتبی و فرایند تحلیل توسعه‌ای

صفحه 45-54
شهرزاد فریادی؛ حسین سپهر؛ مجید رمضانی

5.

تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

صفحه 55-66
قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری

6.

کاربرد مدل TOPSIS در مکان‌گزینی واحدهای بازیافت کاغذ در محیط GIS (مطالعة موردی: استان فارس)

صفحه 67-88
عطا غفاری گیلانده؛ محمد حسن یزدانی؛ عبدالوهاب غلامی؛ فرشید کاظمی

7.

بررسی تغییرات طولی رودخانۀ کارون با استفاده از روش میانگین جهت‌دار خطی (منطقۀ مورد مطالعه: از شوشتر تا اروند)

صفحه 89-104
جعفر مرشدی؛ سید کاظم علوی پناه؛ ابراهیم مقیمی

8.

ارزیابی ریسک بهداشتی، ایمنی و محیط‌زیستی واحد هیدروکراکر شرکت پالایش نفت بندرعباس به روش EFMEA

صفحه 105-124
معصومه بندرجا؛ سیدعلی جوزی

9.

بررسی پراکنش BTEXدر منطقة صنعتی زرقان به کمک GIS

صفحه 125-136
منصوره دهقانی؛ محمد مهدی تقی زاده؛ ابراهیم راستگو

10.

غلظت و منشأ هیدروکربن‌های نفتی کل (TPH) در رسوبات ساحلی جزیرۀ خارک در خلیج فارس

صفحه 137-148
حمیده سادات میروکیلی؛ ناصر حاجی زاده ذاکر

11.

مطالعة آزمایشگاهی اثر نانوذرات آهن بر حذف آرسنیک در محیط آبی

صفحه 149-156
مهدیه جانباز فوتمی؛ مجید خلقی؛ عبدالحسین هورفر؛ داوود حق شناس

12.

ارزیابی آلودگی و پهنه‌‌‌بندی کیفی رسوبات سطحی تالاب انزلی بر اساس نتایج شاخص‌های سنجش آلودگی فلزات سنگین

صفحه 157-170
احمد جمشیدی زنجانی؛ محسن سعیدی

13.

شبیه‌سازی لایه‌بندی حرارتی و غلظت اکسیژن محلول با استفاده از مدل Ce-Qual-W2 (مطالعة موردی: مخزن سد شهید رجایی)

صفحه 171-180
پونه سعیدی؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند

14.

سنجش و ارزیابی ریسک آلودگی فلزات سنگین در هوای تهران (مطالعۀ موردی: خیابان انقلاب)

صفحه 181-192
علیرضا نورپور؛ آرش صدری جهانشاهی

15.

بررسی ترجیحات استفاده‌کنندگان بر پایة ارزیابی کیفیت بصری (مطالعة موردی: پارک جنگلی شهری ملت زاهدان)

صفحه 193-203
پیمان گلچین؛ بهروز نارویی؛ هما ایرانی بهبهانی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-40


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب