1.

تغییرات ازت در بافت رویشی و رابطه آن با پروتئین دانه در گندم

محمد علی رستمی؛ حسین جیریایی

2.

تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن در زراعت مخلوط ذرت و سویا

سید محسن نبوی؛ داریوش مظاهری

3.

بررسی برخی از علل تلفات قلمه های نیمه خشبی ریشه دار شده زیتون در روش Mist

علیرضا طلایی؛ محمد مهدی ضرابی

4.

تعیین کروموزوم های حامل ژن های کنترل کننده در تاریخ خوشه دهی با استفاده از رگه های جایگزین کروموزومی متقابل در گندم زمستانه

حسین دشتی؛ بهمن یزدی صمدی؛ احمد صرافی

5.

بررسی تغییرات صفات کمی وکیفی دو رقم انگور فخری شاهرودی و کشمکش بیدانه در طول دوره نگهداری در سردخانه

مصباح بابا لار؛ عبدالحامد دولتی بانه؛ محمدعلی عسگری

6.

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

عبدالهادی حسین زاده؛ فرزاد جاوید فر؛ بهمن یزدی صمدی؛ علیرضا طالعی

7.

بررسی باقیمانده دو حشره کش زولون واکامت در میوه گیلاس

صغری معدنی؛ خلیل طالبی

8.

تأثیرکشت درهم دو رقم گندم درکاهش بیماری سفیدک سطحی

محمود اخوت؛ داراب یزدانی

9.

استفاده از موزاییک خاک سیمان برای پوشش کانالهای آبیاری

حسن رحیمی؛ نادر عباسی

10.

بررسی تحمل 10 رقم انگور در غلظتهای مختلف نمک به صورت کلرور سدیم تحت شرایط

رسول جلیلی مرندی

11.

بررسی مشخصات فنی لوله های پلی اتیلین ساخت ایران

حسن رحیمی؛ احمد رضا انصاری پور

12.

اثر آب شور بر روی عملکرد پنبه در روش های آبیاری بارانی وشیاری

تیمور سهرابی؛ علیرضا کیانی؛ ابراهیم پذیرا

13.

بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی به اعتبارات رسمی ونحوه تأثیرگذاری آن بر تولیدات کشاورزی ‘«مطالعه موردی»

سعید یزدانی؛ رویا اخلاص پور

14.

روشهای مختلف فرآوری جو در تغدیه جوجه های گوشتی

محمود شیوازد؛ علیرضا آذربایجانی؛ علی اکبر یوسف حکیمی

15.

اثرات مقادیر مختلف نیتروژن در گیاه مادری و اندازه بذر بر حفظ قدرت جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم سورگوم دانه ای ‍‌‌‍[Sorghum bicolor (L.)Moench]

ساسان محسن زاده

16.

اثرازت بر عملکرد ‘ کیفیت و قابلیت نگهداری ارقام پیاز خوراکی (Allium cepa L.) در انبار

عبدالکریم کاشی؛ بهرام رستم فرودی

17.

بررسی اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و مواد آلی نیتروژن دار بر رشد شاخه گردوی ایرانی در شرایط درون شیشه ای

کوروش وحدتی؛ احمد خلیقی؛ روح انگیز نادری؛ احمدمجد

18.

تعیین رابطه پروتئین های ذخیره ای دانه (گلوتنین) با ارزش نانوایی لاینهای پیشرفته گندم از طریق تکنیک الکتروفوز

قنبر توحید فر؛ سیروس عبد میشانی؛ بهمن یزدی صمدی

19.

بررسی اثرات هرس و تنک میوه بر روی عملکرد و کیفیت میوه ارقام خربزه (Cucumis melo L.)

عبدالکریم کاشی؛ بهرام عابدی

20.

مطالعه همبستگی برخی از صفات مهم زراعی با عملکرد دانه از طریق تجزیه علیت در برنج

مهرزاد الله قلی پور؛ حسن زینالی؛ محمد علی رستمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب