1.

بیت هیلانی

صفحه 1-20
فرشید ایروانی قدیم؛ مرتضی حصاری؛ ایمان افضلی

2.

تحلیل نقش عوامل طبیعی در توزیع فضایی محوطه‌های نوسنگی و مس‌و‌سنگ شهرستان اردل، چهارمحال و بختیاری

صفحه 21-37
محسن بهرامی‌نیا؛ علیرضا خسروزاده؛ محمداسماعیل اسمعیلی جلودار

3.

تغییر خط سیر تولید ریزتیغه‌ها از فراپارینه‌سنگی به نوسنگی در دشت ایذه، شمال شرق خوزستان

صفحه 39-57
مژگان جایز

4.

سلسله مراتب و ارتباط فضایی محوطه‌های اشکانی دشت سیستان

صفحه 59-77
زهره جوزی؛ رضا مهرآفرین

5.

سیستان در دوران اسلامی با اتکاء بر شواهد باستان‌شناسی

صفحه 79-98
حمید حسنعلی‌پور؛ حسن کریمیان؛ سیدرسول موسوی حاجی

6.

روند ضرب سکه در حکومت یونانی باختر از ابتدا تا سقوط

صفحه 99-112
نعمت‌اله علی‌محمدی؛ محرم باستانی

7.

بررسی زیستگاه‌های دورة اسلامی در ارتفاعات زاگرس جنوبی مطالعة موردی: محوطة کمبوس بناری کهگیلویه

صفحه 113-128
ابراهیم قزلباش؛ احمد پرویز

8.

فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دورة سلجوقی و مکشوفه از قلعه کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی

صفحه 129-143
علیرضا کوچکزایی؛ حسین احمدی؛ محسن محمدی آچاچلویی

9.

تأثیر شبکة زهکشی بر مکان‌گزینی استقرارگاه‌های پیش‌از‌تاریخ

صفحه 145-161
مهران مقصودی؛ سید محمد زمان‌زاده؛ حسن فاضلی نشلی؛ روح‌الله یوسفی زُشک؛ سمیرا چزغه؛ حجت‌الله احمدپور

10.

تجزیة عنصری خاک باستانی دورة مس ـ سنگی تپه زاغه برای شناسایی مکان‌های فعالیت‌های ویژه

صفحه 163-182
کمال الدین نیکنامی؛ ایرج رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب