1.

بررسی رابطة الگوی تبادل رهبر-عضو و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه‌ای توانمندسازی روان‌شناختی و تعهد سازمانی

صفحه 1-19
مصطفی بهارلو؛ کیومرث بشلیده؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ عبدالزهرا نعامی

2.

تبیین نقش میانجی ادراک سیاست‌ سازمانی بین رفتار سیاسی کارکنان و عوامل فردی، شغلی و سازمانی

صفحه 21-39
علی اصغر فانی؛ فاطمه شیخی نژاد؛ حسن دانایی فرد؛ علیرضا حسن زاده

3.

بررسی رابطة معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و درگیرشدن در کار (مورد مطالعه: سازمان جهاد کشاورزی استان قم)

صفحه 41-61
سید مجید احدی شعار؛ حمید رضا ایرانی؛ مهدی گل وردی؛ سیدمحمدباقر جعفری

4.

بررسی نقش میانجی رفتارهای شهروندی سازمانی بر عدالت سازمانی و عملکرد شغلی (بررسی یکی از فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای شهر تهران)

صفحه 63-82
احمد رضا قاسمی

5.

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان

صفحه 83-104
زینب مولوی؛ حسین خنیفر

6.

تأثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی ‌با میانجی‌گری ادراک مشتری از شرکت

صفحه 105-123
فاطمه نژادشکوهی؛ حبیب الله دعایی

7.

تأثیر مؤلفه‌های سرمایة فکری بر کارآفرینی سازمانی شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

صفحه 125-147
روح‌اله رضایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب