1.

تأثیر دوزبانگی بر شناخت: مطالعة دوزبانه‌های آذری- فارسی

صفحه 1-18
سارا اربابی؛ شهلا شریفی؛ علی مشهدی

2.

نقش آزمون‌سازی در سنجش آموخته‌های زبان‌آموز در آموزش زبان آلمانی

صفحه 19-43
ابراهیم استارمی؛ الناز قدوسی شاهنشین

3.

بررسی ویژگی‌های ساختاری مشترک در گفتارهای مؤدبانۀ زبان ژاپنی و فارسی

صفحه 45-60
سهراب آذرپرند

4.

بررسی رده‌شناختی راهبردهای ساخت بند موصولی در زبان‌های فارسی و آلمانی

صفحه 61-76
کاوه بهرامی

5.

علل دشواری در فهم داستان کوتاه زبان آلمانی از منظر زبان‌شناسی متن بر اساس پژوهشی از برگردان زبان‌آموزان ایرانی

صفحه 77-91
رعنا رئیسی

6.

ارزیابی تصاویر کتاب‌های زبان انگلیسی دورة متوسطة ایران از منظر کارکرد و تبعیض‌های جنسیتی

صفحه 93-115
علی روحانی؛ تهمینه آذری؛ فاطمه معافیان

7.

مقایسة سؤال‌های چندگزینه‌ای و ترجمه‌ای از لحاظ پایایی و دشواری در آزمون دانش دستوری

صفحه 117-133
حامد زندی؛ شیوا کیوان پناه؛ سید محمد علوی

8.

تأثیر راهبردهای خودتنظیمی مدیریت زمان و تنظیم تلاش برای یادگیری زبان انگلیسی به منزلة زبان خارجه

صفحه 135-153
مریم مشکوۃ؛ محمد شعبانی

9.

بررسی مهم‌ترین عوامل آسیب‌زا در ترجمه‌های آلمانی قرآن

صفحه 155-175
فرح نارنجی؛ محمدحسین حدادی

10.

ویژگی‌های سببی حروف اضافۀ по و из-за در زبان روسی

صفحه 177-185
علیرضا ولی پور؛ محمدجواد آهسته

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب