1.

صفحات آغازین

صفحه 1-4

2.

بررسی دلایل اثربخش نبودن عملکرد سیستم خط مشی گذاری ایران در زمینۀ فقرزدایی (مطالعۀ موردی: لایحۀ «فقرزدایی در کشور جمهوری اسلامی ایران»)

صفحه 1-18
سید مهدی الوانی؛ علی اصغر پورعزت؛ انسیه نجابت

3.

بررسی تاثیر بدگمانی کارکنان به تغییر سازمانی بر سلامت سازمانی

صفحه 19-39
امیرحسین امیرخانی؛ مهدی امیرخانی

4.

بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)

صفحه 41-53
علی پیران نژاد؛ اسحاق کولیوند؛ علی غفاری

5.

شناسایی مولفه ها و شاخص های عملکرد تیمی در سازمان های دولتی ایران

صفحه 55-70
کرم خلیلی؛ ایرج سلطانی؛ مهدی نفر

6.

طراحی راهبرد اقیانوس آبی در حوزۀ فعالیت های مهندسان مشاور در طرح‌های ملی فعال در حوزۀ سدسازی کشور

صفحه 71-87
سامی ستایش؛ فرشته امین

7.

شناسایی و دسته‌بندی موانع و چالش‌های پیاده‌سازی برنامۀ راهبردی منابع انسانی در شرکت برق منطقه‌ای خراسان به روش کیو

صفحه 89-109
محمدعلی شاه حسینی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ صفورا فلاح کریمی

8.

بررسی و تبیین ظرفیت کارآفرینانه دانشگاه‌های منتخب استان مازندران

صفحه 111-132
حسین صمدی میارکلایی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلایی

9.

مدیریت استعدادها: یک نظریۀ داده‌بنیان

صفحه 133-151
رضا طهماسبی؛ آرین قلی پور؛ محمد صادق ضیائی؛ حسن قالیباف اصل

10.

سنجش عملکرد سازمان براساس شاخص‌های مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیک های MADM فازی (مطالعۀ موردی: سازمان‌های وابسته به شهرداری اصفهان)

صفحه 153-183
محمد وزین کریمیان؛ سعید صفری؛ علی خسروی

11.

ارائه یک مدل سازمان حکمت‌محور در ادارات دولتی

صفحه 185-209
مرتضی مرادی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب