1.

اثربخشی برنامه توانبخشی شنیداری والدمحور"نوایش" بر توانمندی ارتباطی کودکان خردسال منتظر کاشت حلزون شنوایی: تجربه ای از مداخله به هنگام بر روی کودکان ناشنوای زیر یک سال

صفحه 1-18

2.

عوامل موثر بر تعلل ورزی: کاربرد تحلیل خوشه ای

صفحه 19-38

3.

تأثیرپذیری سرمایه انسانی از سازوکارهای روانشناختی- رفتاری خودتوسعه‌ای: خودنظم‌دهی، خودمدیریتی، خودرهبری و خودراهبری یادگیری

صفحه 39-54

4.

بررسی ارتباط فرونشانی احساسات و علائم جسمانی و روانی با توجه به نقش خودشناسی انسجامی، بهوشیاری و شفقت خود، جامعه پسندی و خود مهارگری

صفحه 55-70

5.

طراحی و ساخت آزمون جامع سنجش توانایی‌های شناختی و روانی حرکتی کودکان

صفحه 71-101

6.

رابطه بین مولفه های بخشایش گری با رضایت زناشویی در مادران دارای کودکان نارسایی های رشدی و هوشی

صفحه 103-113

7.

ساخت و اعتباریابی «مقیاس ملی سیمای زندگی دانشجویان»: مطالعه مقدماتی

صفحه 115-125

8.

اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم از روی جمجمه در تغییر عملکرد قشر مغز در افراد مبتلا به چاقی

صفحه 127-145

9.

مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی و رفتاری بر تعدیل طرحواره‌های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین

صفحه 147-163

10.

بررسی مقایسه‌ای اثربخشی بازی های ویدیویی سه بعدی و دو بعدی بر سبک های حل مسئله دانشجویان

صفحه 165-182

11.

امکان سنجی اجرای رویکرد نظریه یادگیری سازنده گرایی در فعالیت های یاددهی _ یادگیری دانش آموزان از دیدگاه دبیران

صفحه 183-197

12.

بررسی رابطه نگرش نسبت به پدر و تعهد به خانواده با اهمال ‌کاری تحصیلی در فرزندان جانبازان

صفحه 199-212

13.

اثربخشی آموزش آرام‏ سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان

صفحه 213-222

14.

اثربخشی بازی درمان گری با رویکرد کودک‌محور بر مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان

صفحه 223-234

15.

تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه

صفحه 235-254


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب