1.

تشخیص رطوبت و درجه بریکس هویج با استفاده از طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک

صفحه 7-1
حسین باقرپور؛ حسنا محمدی منور

2.

مدل‌سازی پارامترهای کیفی توت سفید در فرآیند خشک شدن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 18-9
محمدرضا اصغری؛ رحیم ابراهیمی؛ بهرام حسین زاده؛ داود قنبریان

3.

بررسی خشک کردن پسته در یک خشک‌کن خورشیدی مجهز به سامانه‌ی بازیافت حرارتی هوا به هوا

صفحه 28-19
محسن پورقاسمی رنجبر؛ حمید مرتضی پور؛ حسین مقصودی؛ سید ناصر علوی نائینی

4.

جداسازی و شناسایی باکتری‌های لاکتیکی حاصل از فرآورده لبنی سنتی (ریچال ماستی)

صفحه 35-29
سید هادی رضوی؛ فرزاد کریمپور؛ فلورا تخرونی

5.

کاربرد روش طیف‌سنجی مرئی و فرو سرخ نزدیک در تشخیص آلودگی خاک به کادمیوم و سرب با مدل سازی رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 43-37
حسنی محمدی منور؛ حسین باقرپور

6.

تاثیر برخی از پارامترهای محصول و خاک بر صدمات و خصوصیات مکانیکی سیب زمینی در حین و پس از برداشت

صفحه 53-45
سعید ظریف نشاط؛ محمد حسین سعیدی راد

7.

مقایسه الگوریتم‌های تشخیص نقاط ویژه تصاویر در فضاهای رنگ مختلف به منظور تهیه نقشه سه بعدی درختان

صفحه 69-55
ایوب جعفری ملک آبادی؛ مهدی خجسته پور؛ باقر عمادی

8.

تحلیل تنش و مودال میل‌لنگ تراکتور مسی فرگوسن 285 به روش اجزاء محدود

صفحه 81-71
غلامحسین شاهقلی؛ حسین ایران نژاد؛ صداقت فاضلی

9.

رهیافتی فازی برای بهینه‌سازی زمانی تعمیرات اساسی دروگر نیشکر با استفاده از روش شبکه‌ای گرت

صفحه 91-83
نسیم منجزی؛ حسن ذکی دیزجی

10.

توسعه یک سامانه زبان الکترونیک مبتنی بر الکترود گلسی‌کربن به منظور کمیت‌سنجی اسید اسکوربیک

صفحه 99-93
محمد جعفر دالوند؛ سید سعید محتسبی؛ شاهین رفیعی

11.

بررسی رگرسیونی عوامل فنی بر بادبردگی و قطر قطرات در سمپاشی با روش آزمایشگاهی و نرم‏افزاری

صفحه 109-101
فائزه بهزادی پور؛ محمود قاسمی نژاد رائینی؛ محمد امین آسودار؛ افشین مرزبان؛ سامان آبدانان مهدی زاده

12.

بررسی تأثیر دما بر فعالیت شپشه دندانه دار (Oryzaephilus surinamensis) از طریق تشخیص صوتی

صفحه 117-111
سید فرهاد موسوی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین آق خانی؛ حسین صادقی نامقی؛ ابراهیم ابراهیمی

13.

طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت‌ پشت تراکتوری سیر

صفحه 125-119
حسین مقصودی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ محمدرضا رحیمی؛ حمید مرتضی پور

14.

طراحی، ساخت و ارزیابی سامانه ساب پاشی جهت حذف آفات سطح پوست پرتقال

صفحه 136-127
لیلا اصغرزاده؛ مجید دولتی؛ حسین حاجی آقا علیزاده

15.

توسعه و آزمون حسگر دی‌الکتریک استوانه‌ای برای اندازه‌گیری غلظت قند شربت چغندرقند

صفحه 144-137
حامد خلیلیان؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ مجتبی نادری بلداجی؛ سجاد رستمی

16.

مکان‌یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج با استفاده از GIS به کمک فرایند تحلیل‌ سلسله مراتبی (AHP) و منطق فازی

صفحه 153-145
رضا پهلوان؛ محمود امید؛ اسداله اکرم؛ علی اکبر نظری سامانی

17.

طراحی و پیاده سازی سامانه تنظیم کشش الکتروهیدرولیکی برای تراکتور مسی فرگوسن با بکارگیری شیر کنترل الکترونیکی جدید

صفحه 163-155
نوروز مرادی نژاد

18.

تأثیر روشهای مختلف خشک‌کردن بر کمیت و کیفیت اسانس بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.)

صفحه 172-165
حسین شاکری چالشتری؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ علی ملکی؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ بهرام حسین زاده سامانی

19.

بررسی پتانسیل تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسماندهای روستایی در استان کردستان با استفاده از GIS

صفحه 178-173
سمیرا زارعی؛ محمدرضا ملکی

20.

تجزیه‌و‌تحلیل و مدل‌سازی انرژی و هزینه تولید یونجه با بهره‌گیری از سامانه استنتاج فازی - عصبی تطبیقی در شهرستان بوکان

صفحه 190-179
امید قادرپور؛ شاهین رفیعی؛ محمد شریفی

21.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-20


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب