1.

«تجربۀ تهران»: تصویر تهران در فیلم‌های نسل امروز سینمای ایران

صفحه 169-201
اعظم راودراد؛ بهارک محمودی

2.

تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 203-229
پروین علی پور؛ محمدجواد زاهدی؛ امیر ملکی؛ محمدرضا جوادی‌یگانه

3.

مطالعۀ پیمایشی جهت‌گیری‌های فرهنگ سیاسی معلمان و عوامل مرتبط با آن

صفحه 231-256
امید قادرزاده؛ یعقوب احمدی؛ خالید میارغنج

4.

روابط اجتماعی در جامعۀ شهری: بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

صفحه 257-283
عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

5.

تصور ذهنی و تجربۀ عینی زنان از امنیت (مورد مطالعه: زنان شاغل در بخش غیررسمی در شهر همدان)

صفحه 285-306
علی‌محمد قدسی؛ اسدالله نقدی؛ محبوبه رویین‌تن

6.

آگاهی از طبقۀ اجتماعی، ابعاد و پیامدهای آن در میان دانشجویان ایرانی

صفحه 307-328
حمزه نوذری

7.

تبیین ارتباط بین فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران

صفحه 329-350
بهرام بیات

8.

بازنمایی گذار مدرنیته در ادبیات معاصر ایران (مورد مطالعه: گزیدۀ آثار هدایت و فروغ)

صفحه 351-374
امیر عظیمی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ حسین آقاجانی مرساء

9.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-8


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب