1.

طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

صفحه 9-28
عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی

2.

سیاست‌های توسعه مدل بلوغ فناوری اطلاعات در سازمان‌های سلامت‌محور براساس ITIL

صفحه 29-50
فاطمه حاجی علی عسگری؛ حبیب الله طباطبائیان؛ محمد رضا تقوا؛ فرید ابوالحسنی

3.

طراحی چارچوب مفهومی سیاستگذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران

صفحه 51-78
مهدی نوری؛ علیرضا نواب پور

4.

فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

صفحه 79-104
معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی

5.

آینده‌پژوهی انتقادی حکمرانی آب در ایران

صفحه 105-124
طاهره میرعمادی

6.

تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320)

صفحه 125-150
مجید وحید؛ امیر لطفی

7.

شناسایی دلایل مداخلات خط‌مشی- اداره در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: رابطه قوای مجریه و مقننه 1392-1388)

صفحه 151-166
محمد حق شناس گرگابی؛ عباس نرگسیان

8.

دیپلماسی تسمه ارتباطی و سیاستگذاری هسته‌ای امریکا در برنامه جامع اقدام مشترک

صفحه 167-188
عباس مصلی نژاد

9.

شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها

صفحه 189-202
محمدرضا یزدانی زازرانی

10.

پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد

صفحه 203-220
سکینه بیگدلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب