1.

سخن سردبیر: روندهای تأثیرگذار بر آیندۀ تحقیقات بازاریابی

صفحه 1-2

2.

صفحه آغازین

صفحه 1-6

3.

بررسی تأثیر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی برارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری در صنعت هتلداری: نقش تعدیل‎گر اخلاق کار اسلامی

صفحه 439-462
الهام ابراهیمی؛ علی شجاع؛ ندا پیرانی احمدآباد

4.

رفتار خرید بدون برنامه‎ریزی برخط مصرف‌کنندگان در تجارت اجتماعی: نقش تعاملات شبه‎اجتماعی کاربران (مطالعۀ موردی: کاربران شبکۀ اینستاگرام)

صفحه 463-484
شیما امیری؛ محمد جواد مصدق؛ محمدرضا ثنایی

5.

بررسی اثر کنترل راهبردی حاکمیت شرکتی بر راهبری اثربخش شرکت‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار

صفحه 485-506
حسین رحمان سرشت؛ عطاءاله هرندی

6.

توسعۀ مدلی برای ارائۀ راهکار یکپارچه در شرکت‌های مادر

صفحه 507-526
سید مصطفی رضوی؛ نیما مختار زاده؛ محمود احمدپور؛ مهران سلیمی

7.

رابطۀ بین مفهوم یکپارچۀ CLV و ارزش‌های سازمانی در بیمه

صفحه 527-550
نفیسه سلیمانی؛ امیر البدوی؛ محمد اقدسی؛ بختیار استادی

8.

شناسایی و دسته‎بندی ذهنیت کارآفرینان نسبت به قلمرو اکوسیستم بازاریابی بین‎المللی با استفاده از روش کیو

صفحه 551-572
وحید شرفی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عظیم زارعی؛ داود فیض

9.

بررسی تجربی اثر تناسب برنامه‌های پیشبردی و تبلیغاتی بر دلبستگی به برند

صفحه 573-594
میترا شعبانی نشتایی؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ یزدان منصوریان

10.

بررسی تأثیر بازارگرایی اکتشافی و بهره‌بردارانه بر نوآوری و عملکرد بنگاه (مورد مطالعه: صنایع غذایی)

صفحه 595-616
آیدا شیوا؛ هاشم آقازاده؛ علی حیدری

11.

بررسی عوامل مؤثر بر هویت برند سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد برند و رضایت کارکنان بیمة البرز (مطالعۀ موردی: کارکنان استان تهران)

صفحه 617-640
احسان عابدی؛ فاطمه جمالو

12.

بررسی رقابت و تمرکز در صنعت بیمه و تعیین استراتژی‎های رقابتی مناسب

صفحه 641-660
فاطمه عباسی؛ محسن نظری

13.

شبیه‌سازی عامل‌بنیان زنجیرۀ تأمین خدمت بانکداری بر مبنای منطق غلبۀ ‌خدمت

صفحه 661-688
سعیده منصوری؛ عادل آذر؛ علی دیواندری؛ رسول رمضانیان

14.

چکیده

صفحه 1-13


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب