1.

مقایسه تعدادی از روابط فشار - نشست خاک‌ به منظور انتخاب بهترین مدل پیش بینی میزان نشست صفحات فلزی در خاک لومی رسی

صفحه 1-7
علی حاجی احمد؛ محمد قوشچیان؛ روح الله جلیلی

2.

سنجش غیرمخرب عیار چغندرقند با بهره‌گیری از ترکیب طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک (NIR) با روش‌های شیمی‌سنجی

صفحه 9-18
مهرداد آقایی سعدی؛ سعید مینایی؛ بهاره جمشیدی؛ محمد عبداللهیان نوقابی

3.

ظرفیت گرمای ویژه و ضریب هدایت حرارتی کود ورمی کمپوست

صفحه 19-26
سید امیر ذکی؛ عزت اله عسکری اصلی ارده؛ محمدحسین کیانمهر؛ جواد خزائی

4.

ارزیابی عملکرد و هزینه‌ی روش‌های شیردوشی سنتی و مکانیزه‌‌ی گاو شیری

صفحه 27-34
افشین مرزبان؛ عبداله حیاتی؛ محمد امین آسودار

5.

تأثیر فرکانس های تلفیقی و زمان اعمال پیش تیمار امواج فراصوت روی جذب روغن طی سرخ کردن قطعات سیب زمینی

صفحه 35-47
سمیرا محمدعلی نژاد؛ جلال دهقان نیا؛ سیدحسین جلالی

6.

بررسی اثر رطوبت و شبنم بر عملکرد پنل های خورشیدی در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 49-59
علی ماشاءاله کرمانی؛ سیداحمد حسینی؛ اکبر عرب حسینی

7.

بکارگیری روش‌های PSO و PROMETHEE در مکان‌یابی ایستگاه بازیافت پسماندهای جامد شهری در شهرستان کرج

صفحه 61-71
رضا پهلوان؛ محمود امید؛ اسداله اکرم؛ علی اکبر نظری سامانی

8.

پیش‌بینی عملکرد بهینه‌ی کارکرد تیغه‌ی قلمی به منظور دستیابی به کارآیی مناسب در خاک‌ورز مرکب

صفحه 73-82
محمد رحمتیان؛ سیدحسین کارپرورفرد؛ محمدامین نعمت اللهی

9.

طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین برداشت نخود پا کوتاه

صفحه 83-94
اسعد مدرس مطلق؛ وحید رستم پور؛ کامران مردانی

10.

مقایسه روش‌های رگرسیون لجستیک پروبیت و تحلیل ممیزی جهت شناسایی نواحی مساعد محیطی برای توسعه کشت گردو (مطالعه موردی شهرستان بافت)

صفحه 95-105
حامد ادب؛ آزاده عتباتی؛ محمد آرمین؛ حسن ذبیحی؛ نیلوفر دهقانی

11.

شناسایی و تبیین مراحل اجرایی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران با رویکرد دلفی فازی

صفحه 107-120
سمیه لطیفی؛ حسین راحلی؛ حسین یادآور؛ حشمت اله سعدی؛ سید علی شهرستانی

12.

تولید نانوژل کیتوزان و گالیک اسید و اثر آن در پایداری اکسیداسیونی سس مایونز حاوی روغن آفتابگردان

صفحه 121-128
سودا احمدزاده؛ صدیف ازادمرد؛ هادی ولیزاده؛ سید هادی پیغمبردوست

13.

اثر خاک ورزی حفاظتی بر خصوصیات خاک و عملکرد ذرت در تناوب با گندم

صفحه 129-137
صادق افضلی نیا؛ علی داد کرمی

14.

ارزیابی مواجهه کاربر با ارتعاش و صدای تولید شده توسط یک روتوتیلر باغی

صفحه 139-148
رضا طباطبایی کلور؛ مجید خسروی بیزکی؛ سید رضا موسوی

15.

انتخاب اندازه بهینه گله از نظر مصرف انرژی به کمک روش برنامه ریزی خطی فازی در مزارع پرورش گاو شیری استان تهران

صفحه 149-159
پریا سفیدپری؛ شاهین رفیعی؛ محمد شریفی؛ اسداله اکرم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب