1.

تاثیر انواع حاصلخیزکننده‌های خاک بر رشد و عملکرد دو گونه دارویی اسفرزه و سیاه دانه

صفحه 1-11
حمیدرضا فلاحی؛ رضا طاهرپور کلانتری؛ امیرحسن اسعدیان؛ مهسا اقحوانی شجری؛ سید حمیدرضا رمضانی

2.

برآورد اثر کشت مخلوط بر تولید علوفه و شاخص کارآئی ماشک (Vicia narbonensis L.) و جو (Hordeum vulgare L.) در شرایط تداخل علف‌های هرز

صفحه 13-23
خسرو عزیزی؛ علیرضا دارائی مفرد؛ بهروز نصیری؛ محمد فیضیان

3.

اثر کم‏آبیاری و سطوح زئولیت بر فنولوژی، عملکرد روغن و کارآیی مصرف آب شاهدانه

صفحه 25-38
محمود بهادر؛ محمودرضا تدین

4.

تأثیر تنش خشکی اعمال شده توسط پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات فیزیولوژیک ومورفولوژیک جوانه زنی بذور عدس(Lens culinaris.) به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی

صفحه 39-47
منیژه سبکدست نودهی؛ فرشاد صالحی؛ احمد رضایی زاده

5.

مدل سازی حیات بذر کینوا (Chenopodium quinoa) با تجزیه پروبیت

صفحه 49-57
آرش مامدی؛ رضا توکل افشاری

6.

اثر تاریخ کاشت و تنش آبی بر عملکرد و برخی صفات زراعی سه هیبرید ذرت شیرین

صفحه 57-70
آسیه دهقانی؛ سیدعبدالرضا کاظمینی؛ خدیجه علیجانی

7.

ببرخی رفتارهای جوانه‌زنی بذور دو گونه خردل تحت تأثیر دما، عمق کاشت و دوره غرقاب

صفحه 71-81
کمال سادات اسیلان

8.

مقایسه توابع توزیع احتمال در مدل‌های زمان‌گرمایی جهت مدل‌سازی جوانه‌زنی کلزای بهاره به دما

صفحه 81-98
ابوالفضل درخشان؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سید عطاالله سیادت؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ یهرام اندرزیان

9.

بررسی اثرات تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مهم فیزیولوژیک در ژنوتیپ‌های سویا

صفحه 99-108
سید حمید یاهوئیان؛ محمدرضا بی همتا؛ حمید رضا بابایی؛ میترا محمدی بازرگانی

10.

برخی پاسخ‌های بیوشیمیایی لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به کنه تارتن دو نقطه‌ای (Tetranychus urticae Koch)

صفحه 109-119
ماریه شوروئی؛ عبدالهادی حسین زاده؛ رضا معالی امیری؛ حسین الهیاری

11.

بررسی روابط متقابل میان صفات در ژنوتیپ‌های گندم با استفاده از روش بای‌پلات

صفحه 121-1336
امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی؛ امیدعلی اکبرپور

12.

ارزیابی تولید علوفه در کشت مخلوط ذرت: سویا و ارزن مرواریدی: سویا

صفحه 137-150
سید محمد باقر حسینی؛ احمد ثباتی؛ مصطفی اویسی

13.

بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های بومی گندم نان نسبت به بیماری سفیدک پودری

صفحه 151-165
مهدی زهراوی؛ محمد رضا منصوریان؛ حسین عظیمی؛ محمدعلی دهقان؛ ناصر اللهیاری؛ رمضانعلی علی تبار

14.

تأثیر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی، بیوشیمیایی و محتوای برخی عناصر رازیانه (Foeniculum vulgare L.) تحت تنش شوری

صفحه 167-183
علی مرادی؛ معصومه حسینی مقدم؛ رامین پیری

15.

بررسی مقاومت به جوانه‌زنی بذر قبل از برداشت در ارقام برنج Oryza sativa L.

صفحه 185-201
فاطمه منصورپور؛ سید محمدرضا احتشامی؛ المیرا محمدوند؛ حمید درستی

16.

خصوصیات کمی و کیفی علوفه اسپرس (Onobrychis viciifolia) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و تغذیه‌ای

صفحه 203-216
مهرداد کرمی؛ علی مختصی بیدگلی؛ مجید آقاعلیخانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب