1.

ارزیابی عملکرد قاطر برای حمل چوب در دو جهت حمل رو به بالا و پائین (مطالعه موردی: جنگل خیرود)

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
مقداد جورغلامی؛ باریس مجنونیان؛ محمود زبیری؛ جهانگیر فقهی

2.

بررسی صدمات بهره برداری در دو سیستم چوبکشی مکانیزه (کابل هوایی و زمینی) برتنه درختان باقی مانده در جنگلهای شمال ایران

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380
سیدمحمد حسینی؛ باریس مجنونیان؛ منوچهر نمیرانیان

3.

بررسی عملکرد ماشین جمس در بارگیری چوب و مقایسه آن با لودر

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
هوشنگ سبحانی؛ رضا عزیزی؛ باریس مجنونیان

4.

بررسی قابلیت مکانیکی خاک در جاده جنگلی در حال ساخت به منظور

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388
باریس مجنونیان؛ احمد جمشیدی‌کوهساری؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ سیدعطاءا... حسینی

5.

بررسی هزینه تولید گروه قطع (اره موتوری)‌ در جنگل‌های اسالم استان گیلان

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388
مهرداد نیکوی؛ هوشنگ سبحانی؛ باریس مجنونیان؛ محمدرضا مروی‌مهاجر؛ جهانگیر فقهی

6.

بررسی وتعیین آستانه رطوبتی خاک برای ورود ماشین های بهره‌برداری به مسیرهای کار بابهره گیری از نرم‌افزار FOR-PRO (بررسی موردی: جنگل خیرودکنار)

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388
محسن بیک وردی؛ هوشنگ سبحانی؛ باریس مجنونیان

7.

تعیین قابلیت‌های مکانیکی خاک جنگل برای عملیات جاده سازی و بهره‌برداری درسری گرازبن جنگل خیرود کنار

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
باریس مجنونیان؛ رامین شجاع؛ هوشنگ سبحانی

8.

طبقه‌بندی خاک جنگل به منظور کاهش هزینه‌ بررسی قابلیت‌های مکانیکی آن برای جاده‌سازی و ترابری (مطالعه موردی: جنگل آق مشهد)

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388
احمد جمشیدی‌کوهساری؛ باریس مجنونیان؛ قوام‌الدین زاهدی‌امیری؛ سیدعطاءا... حسینی

9.

طراحی زهکش عرضی جاده های جنگلی در سری سیاهبیل حوزه آبخیز اسالم

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384
باریس مجنونیان؛ مهرداد نیکوی سیاهکل محله؛ محمد مهدوی

10.

طراحی و ارزیابی فنی شبکه جاده جنگلی از لحاظ قابلیت دسترسی با استفاده از GIS (مطالعه موردی: بخش نمخانه، جنگل آموزشی پژوهشی خیرود)

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387
باریس مجنونیان؛ احسان عبدی؛ علی اصغر درویش صفت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب