1.

ادراک شهروندان از شاخص‌های ثبات سیاسی و جابه‌جایی سیاسی در حکمرانی خوب، براساس مؤلفه‌های بومی سازمان‌های خدمات شهری ایران (مطالعۀ موردی: سازمان‌های دولتی استان خوزستان)

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 927-950
فؤاد مکوندی؛ حمید زارع؛ امید جلیلی قاسم‌آقا

2.

ارائة چارچوبی برای مدیریت ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى مناطق آزاد اﻳﺮان با رویکرد ﻓﺮاﺗﺮﻛﻴﺐ

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 191-204
حمید زارع؛ هادی عزیزیان کلخوران

3.

بررسی و تحلیل نقش قابلیت‌های فردی منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی؛ به‌کارگیری مدل VRIO

دوره 13، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 393-414
مرتضی سلطانی؛ حمید زارع؛ محسن پرنیان‌خوی

4.

تاثیر عوامل علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر موثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه‌محور در بانک سپه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402
بیژن نصیری؛ حمید زارع؛ محمد رضا جابر انصاری

5.

شناسایی عوامل مؤثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه‌های دولتی استان قم**

دوره 11، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 159-180
حمید زارع؛ زلفا حق¬گویان؛ زهرا کریمی اصل

6.

طراحی مدل بهینة اجرای سیستم مدیریت دانش با رویکرد عوامل حیاتی موفقیت (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی گروه بهمن)

دوره 13، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 973-993
محسن کرمی؛ سید مهدی الوانی؛ مهدی خیراندیش؛ حمید زارع


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب