1.

اثربخشی آموزش بازی‌های بومی-محلی بر اساس ترکیبی از رویکردهای تدریس بازی برای فهمیدن و حس بازی بر تبحر حرکتی دانش‌آموزان

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 102-117
مینا کشاورز؛ حسن محمدزاده

2.

اثر تمرینات بدنی هدف‌مدار بر کارکردهای شناختی کودکان با اختلال یادگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402
هانیه قاسمیان مقدم؛ حسن محمدزاده

3.

ارتباط بین چشم ساکن و عملکرد: مدت و مکان خیرگی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 67-83
جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده

4.

بررسی ادراک ویژۀ عمل در شرایط تمرکز توجه درونی و بیرونی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 93-107
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

5.

بررسی رابطة کمال گرایی، استرس و تحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن و مرد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 129-139
حسن محمدزاده جهتلو؛ سمکو سیدابراهیمی؛ سعدی سامی

6.

تأثیر بازی رایانه ای بر بهرة هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان

دوره 1، شماره 1، تیر 1388، صفحه 135-145
مسعود دلبری؛ حسن محمدزاده؛ محمود دلبری

7.

تأثیر تجربۀ حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 75-86
جلال دهقانی زاده؛ حسن محمدزاده؛ هادی مرادی

8.

تأثیر تمرینات حسی-حرکتی بر مهارت حرکتی ظریف و بهزیستی روان‌شناختی کودکان دارای اختلال شنوایی

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 51-67
قمر مهری؛ حسن محمدزاده؛ مالک احمدی

9.

تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان

دوره 6، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 453-462
حسن محمدزاده؛ محمد علی نظری؛ ماندانا حیدری

10.

تأثیر تمرین حافظۀ کاری و تمرین بدنی بر چرخش ذهنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 113-125
جلال دهقانی زاده؛ مریم لطفی؛ حسن محمد زاده

11.

تأثیر مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالانس دو پایه

دوره 4، شماره 2، آبان 1391، صفحه 143-156
اکبر قوامی؛ فاطمه سادات حسینی؛ حسن محمدزاده؛ بهنام ملکی؛ حسین برهانی

12.

تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارت های بدمینتون ( سرویس بلند، تاس دفاعی ، بک هند تاس)

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 5-21
شیلر قاسم کریمی؛ حسن محمدزاده جهتلو؛ فاطمه حسینی

13.

تاثیر تمرینات ریتمیک روی ریباندر بر تبحر حرکتی و انگیزش کودکان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 5-18
حسن محمدزاده؛ الهه یوسفی

14.

تاثیر تمرین عمومی و اختصاصی بر ظهورمهارت حرکتی ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 335-345
عبداله حمایت طلب؛ حسن محمدزاده

15.

تغییر در سرعت تصویرسازی یک توالی حرکتی خودکارشده و تأثیر آن بر عملکرد ورزشی

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 385-396
علی فتحی زاده؛ پرهام سیستانی؛ احمد ترک فر؛ حسن محمدزاده

16.

تمرین تحت فشار روانی و کانونی کردن توجه بر یادگیری ضربۀ بیلیارد

دوره 11، شماره 3، آذر 1398، صفحه 311-320
مهدیه قره لر؛ معصومه شجاعی؛ حسن محمدزاده

17.

دوره تمرینات پیلاتس بر سطح سرمی BDNF، تعادل و کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 21-35
سپیده جلالی؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زاده

18.

رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 5-18
حسن محمدزاده جهتلو؛ ماندانا حیدری

19.

مقایسۀ تمرینات نوروفیدبک و تمرین بدنی بر عملکرد و یادداری مهارت پرتاب دارت

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 467-483
حسن محمد زاده؛ مریم صالحی؛ حجت‌الله امینی

20.

مقایسۀ رفتارهای خیرگی و تصمیم‌گیری در بازیکنان مبتدی و ماهر فوتبال

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 123-133
حسن محمدزاده؛ پریسا پارسافر؛ جلال دهقانی زاده

21.

مقایسۀ رویکرد آموزش مبتنی بر بازی و رویکرد سنتی: بررسی میزان فعالیت بدنی، انگیزش خود-تعیین و لذت

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 109-127
برهان الدین قاری؛ حسن محمدزاده؛ جلال دهقانی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب