1.

استناد دولت‌ها به عوامل رافع مسئولیت بین‌المللی در قبال نقض تعهدات حقوق بشر در همه‌گیری کووید-19

دوره 52، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 351-377
عقیل محمدی؛ فائزه سادات سجادی

2.

بررسی فقهی اضطرار و ضرورت

دوره 71، شماره 0، تیر 1381
امیر وطنی

3.

تأملی در فلسفه دکارت با اقتباس از مقاله (( می اندیشم ، پس هستم )) نوشته آیر

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر روح الله عالمی

4.

تحلیل انتقادی تقریر اسپینوزا از برهان وجودی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 29-50
رضا برنجکار؛ محدثه آهی

5.

تحویل‌ناپذیری دو معنای «توانایی» و مسئلۀ علت ناقصه

دوره 52، شماره 2، بهمن 1398، صفحه 331-348
بهرام علیزاده

6.

تسلیحات کشتار جمعی در مقام مقابله به‌مثل از نظر فقه

دوره 14، شماره 4، دی 1397، صفحه 849-884
مجتبی الهیان؛ محمدابراهیم الهیان؛ سیدعلی محمد یثربی

7.

تعامل معنایی نفی با امکان و ضرورت معرفتی و اقتداری در افعال وجه‌نمای فارسی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 109-138
غلامرضا مدادیان

8.

تعبیر از اراده با اشاره در فقه اسلامی

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
محمد عادل ضییایی؛ یونس یزدان پرست

9.

توجیه اِعمال مجازاتهای اجتماعی بر مبنای تدرّج تعزیر

دوره 48، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 107-121
محمدهادی صادقی؛ جواد ریاحی

10.

خلق معکوس در الهیات سیمون وی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 215-195
زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم

11.

دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی

دوره 43، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 119-144
سید محسن فتاحی؛ عابدین مومنی؛ سید محمد امام

12.

رابطه حکمت مدنی و عدالت در فلسفه سیاسی اسلام

دوره 69، شماره 0، مهر 1384
دکتر محمد حسین جمشیدی

13.

رویکردی نوین در بررسی قاعده اضطرار با نگاه به موارد رفع تزاحم

دوره 49، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-81
سید محمد حیدری خورمیزی

14.

شکنجۀ پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی

دوره 50، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1147-1165
عقیل محمدی

15.

ضرورت واقعیت یا ناموجبیت‌گراییِ مبتنی بر رویکرد زمانی ارسطو به موجّهات، بر اساس فصل نهمِ دربارۀ عبارت

دوره 19، شماره 2، دی 1400، صفحه 189-211
سید امیرعلی موسویان

16.

فقه فرهنگ؛ ضرورت راهبردی- تمدنی مکتب فقهی امامیه

دوره 20، شماره 2، تیر 1403، صفحه 111-127
مهدی نوریان؛ سید محمد موسوی مقدم

17.

فقه و حکومت

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 53-83
سید محمد شفیعی مازندرانی

18.

مبانی منطقی کلام مسیحی قبل از رنسانس

دوره 164، شماره 0، دی 1381
دکتر روح الله عالمی

19.

مبانی نظری صدور ایجابی در فلسفه سینوی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-61
محمد حسینی

20.

مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ زمینه‌های پیدایش، منازعات گفتمانی و قانونمندی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 97-114
احمد دوست محمدی؛ محمد مهدی باباپور

21.

مطالعه تطبیقیِ مبانی نظری ایجاد دین یک‌طرفه با تأکید بر حقوق ایران و انگلستان

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 260-241
علی بختیاری؛ نجاد علی الماسی

22.

مطالعۀ تطبیقی ادارۀ فضولی امور دیگری در حقوق اروپا و ایران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 97-122
سید پدرام خندانی

23.

نقش حاجت در جواز اطاعت از حکم واقعی ثانوی در عبارات فقهای امامیّه

دوره 50، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 395-416
حمیده عبداللهی علی بیکسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب