1.

اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی خرما در ایران: کاربرد مدل ARDL

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 719-728
فاطمه مجتهدی؛ ابوالقاسم مرتضوی

2.

ارزیابی اثر گرد و غبار بر ترکیبات شیمیایی میوه خرمای مضافتی (مطالعه موردی منطقه سراوان)‏

دوره 53، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 371-379
محمد عثمان امرا؛ محمود رمرودی؛ علیرضا راشکی؛ محمد گلوی؛ میترا جباری

3.

ارزیابی تأثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص‌های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 147-156
سعیده زربخش؛ سمیه رستگار؛ صدیقه جوادپور

4.

ارزیابی قابلیت ماشین بویایی در تفکیک کیفیت خرمای خشک شده با روش‌های الکتروهیدرودینامیک، هوای گرم و ترکیبی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 241-251
مهدی کرامت جهرمی؛ سید سعید محتسبی؛ حسین موسی زاده؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی؛ شاهین رفیعی؛ احسان سوند رومی

5.

بررسی اثرات ترکیبات مختلف خاک و مواد تنظیم کننده رشد بر میزان رشد و تولید پاجوش‌ نهال‌های حاصله از کشت بافت خرما (رقم برحی)

دوره 34، شماره 4، تیر 1382
علی وزوایی؛ مسعود علمداری؛ محمد صانعی شریعت‌پناهی؛ محمد کاشانی

6.

بررسی اثرات تنش های آب و هوایی بر شدت آسیب آفات و بیماری های میوه خرما

دوره 51، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 39-53
مسعود لطیفیان

7.

بررسی تغییرات رنگ و بافت خرمای ( رقم کبکاب) بسته بندی شده تحت فشار اتمسفری یا خلأ طی انبارداری در دماهای مختلف

دوره 42، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 225-231
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

8.

بررسی تغییرات ضریب انتشار و چروکیدگی خرما (رقم برحی در مرحله خلال) در طی خشک کردن با استفاده از خشک کن قفسه‌ای

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

9.

بررسی سینتیک خرما (واریته برحی) و برخی خصوصیات فیزیکی آن در طی خشک کردن (اندازه گیری و مدل‌سازی)

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
سیما چراغی دهدزی؛ ناصر همدمی

10.

بررسی و ارایه یک روش جدید برای تهیة کلید شناسایی ارقام خرما

دوره 34، شماره 3، خرداد 1382
محمد هاشم‌پور؛ محمد صانعی شریعت‌پناهی؛ محمد حسین دانشور

11.

بررسی و مدل سازی کاهش قند، تولید بیواتانول و دی اکسید کربن در فرآیند تخمیر خرما

دوره 41، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 121-246
مطهره واعظی زاده؛ احمد غضنفری مقدم؛ محمد حسن فولادی

12.

تأثیر بالشتک‌های جاذب اتیلن در شرایط بسته‌بندی اتمسفر تغییریافته بر عمر قفسه‌ای میوه خرما رقم برحی

دوره 43، شماره 2، مهر 1391، صفحه 231-241
زهرا کرمی جمور؛ سیدمحمدحسن مرتضوی؛ احمد مستعان

13.

تأثیر مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه خرما رقم ’ سایر‘

دوره 18، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 851-860
عبدالحمید محبی

14.

ترجیح میزبانی سوسک سر خرطومی حنایی خرما،Rhyncophorus ferrugineus Oliv. ‹روی ارقام مهم خرمای بلوچستان ایران در شرایط صحرایی›

دوره 32، شماره 1، فروردین 1380
حسین فرازمند؛ غلامرضا رسولیان؛ خلیل طالبی جهرمی

15.

تعیین رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثرتحت شرایط مدیریت سطح ایستابی شورکم‌عمق

دوره 47، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 99-108
پروانه تیشه زن تیشه زن؛ عبدعلی ناصری؛ زهرا ایزدپناه؛ حسین عزیزنسب

16.

تعیین منحنی های همدمای جذبی خرما رقم استعمران و برازش مدل‌های مختلف برای آن

دوره 40، شماره 2، اسفند 1388
سیده شادی میرزمانی؛ علیرضا بصیری؛ آرزو اصفهانی

17.

خشکیدگی برگ درختان خرما ناشی از قارچ Nattrassia mangiferae در استان کرمان

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
موسی نجفی نیا؛ مهدی آزادوار

18.

مدیریت ریسک قیمت محصول خرما با استفاده از بازار آتی (کاربرد مدل گارچ دو متغیره)

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 601-611
حبیبه شرافتمند؛ سعید یزدانی؛ رضا مقدسی

19.

مقایسه برخی خواص فیزیکی دو رقم خرمای حاج‌قنبری و شاهانی

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
مهدی کرامت جهرمی؛ شاهین رفیعی؛ علی جعفری؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا میراشهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب