1.

آسیب‌پذیری زنان سرپرست خانوار و دلالت‌های سیاست‌گذاری آن در ایران

دوره 13، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 313-338
فاطمه ترابی؛ حنانه سادات صادقی؛ سمانه رنجبری بیوردی

2.

اثربخشی آموزش توانمندسازی روان‌شناختی بر خودارزشمندی و سرمایه‌های روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار

دوره 14، شماره 1، 1402، صفحه 195-210
فاطمه زارع؛ غلامرضا منشئی؛ نرگس کشتی آرای

3.

ارائة الگوی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار کشور تحت حمایت کمیتة امداد امام خمینی(ره)

دوره 20، شماره 4، دی 1401، صفحه 705-728
محمد علی گودرزی؛ جواد پورکریمی؛ ابراهیم مزاری

4.

بررسی تاثیر ویژگی‌های کالبدی- محیطی مسکن حمایتی پساسانحه بر زندگی زنان سرپرست خانوار از دیدگاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله 1382 بم

دوره 24، شماره 3، مهر 1398، صفحه 61-76
سعیده اسدی؛ زهیر متکی؛ علی شرقی؛ مریم دهقانی

5.

بررسی تعارض شغلی/ خانوادگی زنان سرپرست خانوار

دوره 12، شماره 3، مهر 1393، صفحه 425-448
امیر رستگار خالد؛ هاجر عظیمی

6.

پدیدارنگاری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان سرپرست خانوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1403
غلامرضا تبریزی کاهو؛ سحر تبریزی؛ ملیحه برومند محمودآبادی

7.

تجربۀ سرپرستی خانوار توسط زنان و چرخۀ بازتولید فلاکت (نمونۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهر کرج)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-27
صلاح الدین قادری؛ علیرضا کریمی؛ سمیه سلیمانی؛ خدیجه کارگر اسفند آبادی؛ مهدخت عنبری روزبهانی

8.

تحلیل استراتژیک از راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونت‌گاه‏های غیررسمی با تأکید بر کارآفرینی مطالعة موردی: محلات انصار و اروند در شهرک شهید رجایی مشهد

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 405-427
قدیر صیامی؛ ملیحه ستاری وند

9.

تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 431-462
شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

10.

زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها

دوره 1، شماره 5، فروردین 1382
ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان

11.

زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی

دوره 15، شماره 2، شهریور 1387
سعید معیدفر؛ نفیسه حمیدی

12.

زنان سرپرست خانوار و تنگناهای جامعه‌پذیری فرزندان (مطالعۀ موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 4، بهمن 1393، صفحه 539-558
باقر ساروخانی؛ طلیعه خادمیان؛ فاطمه زهرا نادری

13.

سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی شهرستان رزن)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 411-426
حشمت اله سعدی؛ هاجر وحدت مودب

14.

شرایط تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌ها

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 693-717
شهره روشنی؛ مریم تافته؛ زهره خسروی؛ فاطمه خادمی

15.

شناسایی تجارب و توانمندی‌های زنان سرپرست خانوار در تعامل با فرزندان «در شرایط قرنطینه خانگی ناشی از بیماری کرونا»

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-10
اباذر اشتری مهرجردی؛ فاطمه السادات همایونی؛ الهه باقر نژاد

16.

طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مطالعة موردی: کمیتة امداد امام خمینی(ره) استان فارس)

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 147-171
رضا زارع؛ محمد صفری دشتکی

17.

فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، فروردین 1383
ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد

18.

کاربرد رویکرد آینده‌پژوهی در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی‌ مرسوم‌ توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان ایلام

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 631-652
معصومه جمشیدی؛ حسین مهدی زاده

19.

مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

دوره 5، شماره 1، شهریور 1386
علی شکوری؛ مریم رفعت جاه؛ معصومه جعفری

20.

مطالعه‌ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت

دوره 8، شماره 2، تیر 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی

21.

مطالعۀ آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست ‏خانوار و زنان دارای ‏سرپرست در منطقۀ سلطان ‏آباد شهر تهران

دوره 15، شماره 4، دی 1396، صفحه 597-620
سعید خانی؛ فرشید خضری؛ کتایون یاری

22.

منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 335-356
منصوره اعظم آزاده؛ مریم تافته

23.

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، بهمن 1396، صفحه 25-51
سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی

24.

نقش کسب‌و‌کارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 271-282
حشمت اله سعدی

25.

وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب