1.

بررسی تاثیر ویژگی‌های کالبدی- محیطی مسکن حمایتی پساسانحه بر زندگی زنان سرپرست خانوار از دیدگاه نظریه ناهماهنگی شناختی، مورد مطالعاتی مجتمع نرگس، پس از زلزله 1382 بم

دوره 24، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 61-76
سعیده اسدی؛ زهیر متکی؛ علی شرقی؛ مریم دهقانی

2.

بررسی تعارض شغلی/ خانوادگی زنان سرپرست خانوار

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 425-448
امیر رستگار خالد؛ هاجر عظیمی

3.

تحلیل استراتژیک از راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در سکونت‌گاه‏های غیررسمی با تأکید بر کارآفرینی مطالعة موردی: محلات انصار و اروند در شهرک شهید رجایی مشهد

دوره 19، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 405-427
قدیر صیامی؛ ملیحه ستاری وند

4.

تحلیل تجربه‌زیستۀ زنان سرپرست خانوار از زلزلۀ استان کرمانشاه

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 431-462
شایسته کرمخانی؛ عالیه شکربیگی؛ احسان رحمانی خلیلی

5.

زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها

دوره 1، شماره 5، بهار 1382
ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان

6.

زنان سرپرست خانوار و آسیب‏های اجتماعی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1387
سعید معیدفر؛ نفیسه حمیدی

7.

زنان سرپرست خانوار و تنگناهای جامعه‌پذیری فرزندان (مطالعۀ موردی: زنان سرپرست خانوار تحت پوشش شهرداری تهران)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 539-558
باقر ساروخانی؛ طلیعه خادمیان؛ فاطمه زهرا نادری

8.

سنجش میزان امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار و عوامل مؤثر بر آن (مطالعۀ موردی شهرستان رزن)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 411-426
حشمت اله سعدی؛ هاجر وحدت مودب

9.

شرایط تأثیرگذار بر وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 693-717
شهره روشنی؛ مریم تافته؛ زهره خسروی؛ فاطمه خادمی

10.

طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مطالعة موردی: کمیتة امداد امام خمینی(ره) استان فارس)

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-171
رضا زارع؛ محمد صفری دشتکی

11.

فقر زنان سرپرست خانوار

دوره 2، شماره 1، بهار 1383
ژاله شادی طلب؛ علیرضا گرایی نژاد

12.

کاربرد رویکرد آینده‌پژوهی در تحلیل سیستمی پیامدهای استراتژی‌ مرسوم‌ توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار استان ایلام

دوره 17، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 631-652
معصومه جمشیدی؛ حسین مهدی زاده

13.

مطالعه‌ی ابعاد طرد اجتماعی زنان روستاییِ سرپرست خانوار در رابطه با وضعیت اشتغال و اقامت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقی

14.

مطالعۀ آسیب‌پذیری اجتماعی زنان سرپرست ‏خانوار و زنان دارای ‏سرپرست در منطقۀ سلطان ‏آباد شهر تهران

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 597-620
سعید خانی؛ فرشید خضری؛ کتایون یاری

15.

منابع مطرودساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانی زنان سرپرست خانوار

دوره 13، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 335-356
منصوره اعظم آزاده؛ مریم تافته

16.

مؤلفه‌های توانمندی زنان و تبیین عوامل مؤثر بر آنها

دوره 5، شماره 1، تابستان 1386
علی شکوری؛ مریم رفعت جاه؛ معصومه جعفری

17.

نقد سیاست اجتماعی در باب زنان سرپرست خانوار در ایران

دوره 8، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 25-51
سید احمد فیروزآبادی؛ شکوه دیباجی فروشانی

18.

نقش کسب‌و‌کارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان

دوره 44، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 271-282
حشمت اله سعدی

19.

وضعیت طرد اجتماعی زنان فقیر روستایی

دوره 1، شماره 1، بهار 1389
سید احمد فیروزآبادی؛ علیرضا صادقیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.