1.

ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران

دوره 6، شماره 3، مهر 1393، صفحه 455-474
علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ علیرضا والی پور

2.

بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 453-465
سیدمحمد میرکمالی؛ مهدی صحرائی بیرانوند؛ یونس رومیانی

3.

بررسی رابطۀ سرمایۀ انسانی اعضای هیأت علمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 357-371
عباس فخرانی؛ داریوش مالک پور

4.

بررسی عوامل مؤثر بر افشای سرمایۀ فکری در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 21، شماره 2، تیر 1393، صفحه 251-270
بیتا مشایخی؛ سید جلال سیدی؛ هستی‌ زرگران یزد

5.

تأثیر ابعاد سرمایۀ فکری در تشخیص فرصت‌های کارآفرینانۀ صنعت ورزش شهر تهران

دوره 7، شماره 5، آذر 1394، صفحه 657-672
بابک ضیاء؛ مجتبی ناهید؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور

6.

تأثیر سرمایۀ انسانی بر تشخیص فرصت‌های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش‎بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)

دوره 5، شماره 3، مهر 1392، صفحه 83-104
کامبیز طالبی؛ عامر دهقان

7.

تأمّلی جامعه شناختی بر فرهنگ جراحی زیبایی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 485-520
یوسف اباذری؛ محمد توکل؛ محمد رحمتی

8.

چارچوب یکپارچۀ توسعۀ درون‌زای منطقه‌ای در ایران

دوره 51، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-174
محمدحسین شریف‌زادگان؛ بهزاد ملک پور اصل

9.

دولت و سیاستگذاری سرمایۀ انسانی در ایران (1392-1384)

دوره 46، شماره 4، دی 1395، صفحه 861-880
علی رضا حیدری

10.

رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ انسانی با عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: فروشگاه‌های شهر کرمان)

دوره 2، شماره 2، تیر 1394، صفحه 267-290
سجاد شمسی گوشکی؛ روح الله نعمتی

11.

نقش سرمایه‌های فکری در تسهیل اقدامات مدیریت دانش

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 401-418
غلام حسین نیکوکار؛ ناصر عسگری؛ مهرداد غلامی؛ احسان رحیمی

12.

نقش واسطه ای مراجع درونی شغلی در ارتباط بین سلامت سازمانی و توسعه سرمایه انسانی

دوره 3، شماره 3، مهر 1395، صفحه 347-368
سیروس قنبری؛ وحید سلطانزادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب