1.

ارزیابی آسیب‌پذیری معیشتی کشاورزان در برابر سیل (موردمطالعه: استان لرستان)

دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 406-421
سمیرا احمدی؛ رضوان قنبری موحد؛ مهدی رحیمیان

2.

بررسی اثر ظرفیت واردات مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در ایران

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 379-388
جلال سالم؛ مجتبی مجاوریان

3.

بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: روستای کرناچی، شهرستان کرمانشاه)

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 725-737
فرحناز رستمی؛ مهنا شاهمرادی؛ سارا بقایی

4.

بررسی و تحلیل پیش‌بینی رفتار حفاظت از برق خانگی با استفاده از تئوری توسعه یافته رفتار برنامه‌ریزی شده (مورد مطالعه: خانوارهای روستایی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403
بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه؛ آمنه سواری ممبنی

5.

تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر هزینه‌های غیر خوراکی خانوارهای روستایی به تفکیک استان‌های کشور

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 303-320
علی رهنما؛ محمود هاشمی تبار؛ احمد اکبری

6.

تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی بر حس تعلق مکانی خانوارهای روستایی در شرایط خشکسالی در شهرستان دورود

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 464-481
مسلم سواری؛ لیلا برفی زاده

7.

تحلیل مؤلفه‌های سلامت اجتماعی و عوامل اثرگذار بر آن: خانوارهای روستایی شهرستان شیراز

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 62-79
زهرا حقیقی؛ راضیه نامدار

8.

تعیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از برق خانوارهای روستایی استان خوزستان: کابرد مدل فعال سازی هنجار (NAM)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 75-89
بهمن خسروی پور؛ مسعود یزدان پناه؛ آمنه سواری ممبنی

9.

تعیین کننده های تمایل به مهاجرت خانوارهای روستایی حوضه آبریز دریاچه ارومیه

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 367-383
حلیمه رزمی؛ علی شمس؛ مرتضی مولایی

10.

جایگاه سرمایۀ اجتماعی در ارتقای تعلق مکانی (مورد مطالعه: مناطق روستایی شهرستان زابل)

دوره 4، شماره 3، مهر 1396، صفحه 375-403
محمدشریف شریف‌زاده؛ غلامحسین عبدالله زاده؛ علیرضا اژدرپور؛ مهنوش شریفی

11.

راهبردهای مطلوب تقویت اخلاق سبز در رفتار مصرف خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خواف)

دوره 9، شماره 3، آذر 1397، صفحه 396-429
مریم قاسمی؛ الهه دلیر

12.

شناسایی عوامل تعیین‌کنندة فقر چندبعدی در مناطق روستایی ایران

دوره 6، شماره 4، دی 1394، صفحه 699-721
علی یوسفی؛ شکیبا مهدیان؛ سکینه خلج

13.

عوامل مؤثر بر تمایل خانوارهای روستایی شهرستان باغملک برای حفاظت از آب در بخش خانگی

دوره 15، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 132-147
مسلم سواری؛ آمنه سواری ممبنی؛ حامد ایزدی

14.

مطالعۀ درک معنایی روستاییان از مفهوم امنیت غذایی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 239-266
مسلم سواری؛ مجتبی سوختانلو

15.

نقش توسعة زراعت گلخانه ‏ای در معیشت پایدار خانوارهای روستای مطالعة موردی: دهستان دلند، شهرستان رامیان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 155-172
سمیه آریون؛ بهمن صحنه؛ علیرضا خواجه شاهکوهیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب