1.

پیامدهای تئوریک خوانش بازیگران سیاسی از فضای جغرافیایی در چارچوب دیدگاه پدیدارشناسی هرمنوتیک

دوره 53، شماره 3، مهر 1400، صفحه 887-901
احسان لشگری تفرشی

2.

خوانش منظر باستان شناختی در اداراک معاصر (نمونه موردی تپه ازبکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400
فاطمه حیدری؛ هما ایرانی بهبهانی؛ بهمن فیروزمندی شیره جین

3.

سوژه و قدرت: تحلیل چگونگی شکل گیری ذهنیت در مطالعات فرهنگی

دوره 27، شماره 27، فروردین 1385
تقی آزاد ارمکی؛ محمد رضایی

4.

شناسایی ذهنیت‌های کتابداران دانشگاهی در مورد خودرهبری سازمانی و ارائه الگو.

دوره 54، شماره 4، دی 1399، صفحه 58-76
علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مریم سادات سیدین؛ عاطفه زارعی

5.

گفتمان‌کاوی الگوهای ذهنی مشتریان مردد: کاربست روش کیو

دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 339-354
مرتضی سلطانی؛ بهزاد محمدیان

6.

مفهوم مقولة وجه در زبان روسی و مقایسة آن در زبان فارسی

دوره 11، شماره 35، اسفند 1385
مصطفی اسدی

7.

نسلها و نگرشهای جنسیتی : سنجش آگاهی از تعارض در نگرشهای جنسیتی

دوره 2، شماره 3، مهر 1383
حمید عبداللهیان

8.

وقت کشی: نمایش احساسات/ بازداری از نمایش احساسات

دوره 3، شماره 2، مهر 1387
میکی بال


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.