1.

بررسی اثربخشی آموزش خودکارآمدی هیجانی بر سازگاری اجتماعی و اضطراب اجتماعی نوجوانان

دوره 7، شماره 2، تیر 1395، صفحه 69-80

2.

سنجش رابطۀ نارضایتی از تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با میزان استفاده از لوازم آرایشی

دوره 12، شماره 2، تیر 1393، صفحه 251-264
سجاد بشرپور؛ آزاده عباسی؛ فاطمه قربانی؛ اکبر عطادخت؛ سجاد علمردانی صومعه

3.

مدل پیش‌بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال‌گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی‌گری تحریف‌های شناختی در نوجوانان دختر و پسر

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 187-202
مژگان فاطمی؛ سعید بختیارپور؛ رضا پاشا؛ فریبا حافظی

4.

مقایسۀ اضطراب اجتماعی و سرمایۀ روان‌شناختی معلمان زن متأهل و مجرد شهرستان بوکان

دوره 13، شماره 4، دی 1394، صفحه 567-579
سید علی آزادمنش؛ چیمن مصطفی پور؛ لقمان احمدی پور

5.

نقش واسطه‌ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودکارآمدی اجتماعی در رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطه

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 309-326
صدیقه کوچی؛ شهرام مامی؛ وحید احمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب