1.

الگوی نقش و ساختار حکمروایی محلی در نظام مدیریتی ایران

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-202
غلامرضا کاظمیان؛ وجه‎اله قربانی‎زاده؛ رضا واعظی؛ مرضیه شاه‎محمّدی

2.

بررسی انتقادی راهکارهای مواجهه با نفرین منابع

دوره 30، شماره 2، بهمن 1402، صفحه 27-57
مهدی امیدی

3.

بررسی راهکارهای تمرکززدایی در ایران – تهران (قبل از انقلاب اسلامی تا کنون)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 31-58
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

4.

بررسی راهکارهای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و طراحی الگوی بهینه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-34
کرامت اله زیاری؛ باقر فتوحی مهربانی؛ حسین فرهادی خواه

5.

بررسی علل و چگونگی تمرکزگرایی تهران در سه دهۀ گذشته

دوره 47، شماره 2، تیر 1394، صفحه 315-336
مجید یاسوری؛ حسین حاتمی نژاد؛ هانیه اسدزاده

6.

بررسی نظام شهری استان‌های نوظهور ایران با رویکرد آمایش سرزمین (مورد مطالعه: استان قم)

دوره 6، شماره 2، مهر 1393، صفحه 209-237
محمد میره ای

7.

تبیین چارچوب نهادی برای تمرکززدایی و موفقیت شوراهای اسلامی در ایران

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 2019-2040
حسن کریمی فرد

8.

تحلیل رابطة سطح انتظارات از دولت و تمایل جوامع محلی به اقدامات پیشگیرانه در برابر مخاطرات (مطالعة موردی: نواحی روستایی شهرستان نیشابور)

دوره 53، شماره 4، دی 1400، صفحه 1313-1333
طاهره صادقلو؛ خدیجه بوذرجمهری؛ زهرا سلیمانی

9.

تحلیل شبکه سیاست‏گذاری و انسجام سازمانی دست‌اندرکاران بخش منابع طبیعی در استان سمنان

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 155-166
مهدی قربانی؛ وحید جعفریان؛ محمدرضا یزدانی؛ مهسا عبدالشاه نژاد

10.

تحلیلی بر سیر تحولات کلان آمایش سرزمین فرانسه در نیم قرن گذشته و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت آمایش سرزمین ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1388
سیدمحمد محمودی

11.

تقسیمات سیاسی فضا و تعادل در نظام شهری منطقه (مورد مطالعه: تقسیم استان خراسان بزرگ)

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 559-575
مرتضی محمدپور جابری

12.

تمرکز زدایی و توسعه پایدار در ایران

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 89-106
جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی

13.

تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت‌های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی‌ها

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
Mozhgan Moallemi

14.

تمرکززدایی و منافع تشکیل دولت‎های محلی

دوره 42، شماره 1، خرداد 1386
مرتضی سامتی؛ محسن رنانی؛ مژگان معلمی

15.

توزیع فضایی مراکز خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق شهری تهران

دوره 38، شماره 0، مهر 1379
دکتر جعفر شاعلی

16.

حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 9-26
احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت

17.

رانت‌های نفتی، کارآفرینی و ساختار اداری دولت در ایران

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 121-138
شاهین جوادی؛ محمود متوسلی؛ جهانگیر یدالهی فارسی

18.

سرنوشت اتحاد اسکاتلند و بریتانیا: هویت ملی و فرایند واگذاری اختیارات به اسکاتلند

دوره 3، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 303-323
حسام الدین واعظ زاده؛ یغما کعبی

19.

طراحی مدل ارزیابی خودگردانی محلی در سطح استان‎های جمهوری اسلامی ایران

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 629-650
ظهیر علی مرادی؛ عبد الحمید شمس؛ علی جهانگیری

20.

کاربرد روش PROMETHEE به‌عنوان رویکردی سازنده در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهر کوچک جویبار)

دوره 49، شماره 2، تیر 1396، صفحه 391-410
عیسی ابراهیم زاده؛ احمد صحرائی جویباری

21.

مردم‌سالاری مشارکتی و همه‌پرسی‌های شهری در نظام حقوقی ایتالیا؛ الگویی در جهت تکمیل نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 429-448
علیرضا جلالی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی

22.

واکاوی موانع و چالش های تحقق تمرکززدایی در چارچوب شوراهای اسلامی در جمهوری اسلامی

دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 175-197
سمانه کشوردوست؛ حسین احمدیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب