1.

بررسی تجربیات زیستۀ دختران دانشجو از دخترانگی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان البرز)

دوره 21، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 137-113
محمود محمدی

2.

بنیان‌های نظری رهیافت پیشاروایت اخلاقی – انسانی جنگ تحمیلی

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 593-609
کیامرث جهانگیر؛ حمید پاشاپور یوالاری

3.

تجربۀ زیستۀ نوجوانی در نوجوانان با تأکید بر ظرفیت ذهنی‌سازی: یک مطالعۀ کیفی پدیدارشناسی

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 63-82
فاطمه حسنلو؛ شقایق زهرایی؛ آزاده طاولی

4.

تجربۀ سرپرستی خانوار توسط زنان و چرخۀ بازتولید فلاکت (نمونۀ موردی: زنان سرپرست خانوار شهر کرج)

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-27
صلاح الدین قادری؛ علیرضا کریمی؛ سمیه سلیمانی؛ خدیجه کارگر اسفند آبادی؛ مهدخت عنبری روزبهانی

5.

خانواده و جامعه‌پذیری دینی در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی؛ مطالعۀ موردی زنان دانشگاهی

دوره 13، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 251-269
حسنی سهرابی فر

6.

در شهر و بی‌شهر؛ مردم‌نگاری تجربۀ حاشیه‌نشینی در میان حاشیه‌نشینان محلۀ سعیدآباد (با تاکید بر ابعاد اقتصادی و مناسبات قدرت و مدیریت شهری)

دوره 27، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 179-224
مجتبی عبدی؛ صابر جعفری کافی آباد؛ حسنی سهرابی فر

7.

درک پدیدارشناسانه از زیست‌جهان دختران مرزنشین در مواجهه با وضعیت فارغ‌التحصیلی

دوره 21، شماره 2، تیر 1402، صفحه 381-406
عثمان هدایت

8.

روش‌های مادران در تربیت و آموزش جنسی نوجوانان: یک مطالعۀ پدیدارشناسانه

دوره 14، شماره 3، 1402، صفحه 323-340
نگین نادری؛ مریم غلامزاده جفره؛ منصور سودانی

9.

زیست کارتن‌خوابی؛ از تلاش ناگزیر برای بقا تا بازسازمان‏ یابی اجتماعی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 127-152
مرتضی دیاری؛ غلامرضا غفاری؛ مهدی کرمانی

10.

مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته والدین از تنهایی (مطالعه موردی سالمندان شهر تهران)

دوره 11، شماره 4، دی 1401، صفحه 893-910
خدیجه سفیری؛ مینا اینانلو

11.

مطالعه‌ی شناختی: تحول معنای مادری و صورت‌بندی فرم‌های خانواده به میانجی بسترهای پزشکی در دوران معاصر

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 259-286
فرزانه فرشادی؛ منصور وثوقی

12.

مطالعۀ پدیدارشناسانۀ عشق ازدواجی در دوران آشنایی (تجربۀ زیستۀ کنش‌گران تازه‌‌ازدواج‌کردۀ شهر اصفهان از آشنایی تا لحظۀ عقد)

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 517-538
زهرا مختاری؛ مسعود کیانپور؛ احسان آقابابایی

13.

مطالعۀ جامعه‌شناختی راهبردهای تهیدستان شهری برای بقا در شهر (مورد مطالعه: سرپرستان خانوارهای تهیدست شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 511-528
عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

14.

معناسازی در شرایط طرد: مطالعۀ محلۀ حکمت‌آباد کرمانشاه

دوره 28، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 183-198
خدیجه محمدی؛ همایون مرادخانی؛ محمد فرهادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب