1.

آینده پژوهیِ وضعیت اشتغال زنان در منطقه خاورمیانه با تأکید بر جایگاه ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1388
زهرا پیشگاهی فرد؛ زهرا پیشگاهی فرد

2.

اشتغال زنان فارغ التحصیل آموزش عالی و عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 83-104
حسین محمودیان؛ مرجان رشوند

3.

اشتغال زنان، نشاط زناشویی و گرایش به طلاق (مطالعۀ موردی: متأهلان شهر تهران)

دوره 14، شماره 4، دی 1395، صفحه 451-475
فاطمه مدیری؛ علی رحیمی

4.

اشتغال زنان و هزینه های آن از دیدگاه بنگاه اقتصادی

دوره 1، شماره 4، شهریور 1381
علی هاشمی

5.

بازنمایی الگوهای اشتغال زنان در متون درسی ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 39-80
یعقوب فروتن

6.

بررسی ابعاد مختلف خوداشتغالی و موانع آن در میان دانشجویان دختر دانشکدۀ کشاورزی (مطالعۀ موردی: دانشگاه زنجان)

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 343-360
جعفر یعقوبی؛ پریسا نجفلو؛ الهه حق وردی

7.

بررسی عوامل مؤثر بر تبعیض جنسیتی دستمزد در ایران

دوره 54، شماره 2، تیر 1398، صفحه 285-301
نازنین بیداربخت نیا؛ علیرضا جرجرزاده

8.

بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 221-240
فاطمه موسوی ویایه؛ مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی

9.

تأثیر همه‌گیری کووید-19 بر عرضه نیروی کار زنان در ایران

دوره 59، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 151-177
زهرا یوسف زاده روشن؛ علی جدیدزاده؛ هما اصفهانیان

10.

تاثیر اشتغال زنان بر ساختار قدرت در خانواده‌های شهر ایوانکی

دوره 9، شماره 3، مهر 1390، صفحه 133-149
افسانه توسلی؛ وحیده سعیدی

11.

تحلیل اثرات اشتغال زنان بر کیفیت زندگی آنان (مطالعه‌ی موردی: زنان شاغل در وزارت جهاد کشاورزی)

دوره 8، شماره 2، تیر 1389
فاطمه جواهری؛ سید حسین سراج‌زاده؛ ریتا رحمانی

12.

تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران)

دوره 15، شماره 3، مهر 1396، صفحه 311-325
محمد حسن فطرس؛ مریم نجمی؛ عباس معمارزاده

13.

تحلیل بازنمایی زن شاغل در فیلم‌های سینمای ایران پس از انقلاب

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-34
اعظم راودراد؛ زهرا مجدی زاده

14.

تحلیل جامعه‌شناختی آگاهی دانشجویان دختر دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسلامی (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 2، تیر 1400، صفحه 561-586
مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

15.

توسعة روستایی و چالش‌های اشتغال زنان

دوره 38، شماره 2، اردیبهشت 1386
فضیله خانی

16.

جامعه‌پذیری جنسیتی در کتاب‌های درسی مدارس ‌ایران

دوره 8، شماره 3، مهر 1389
یعقوب فروتن

17.

سنجش تأثیرات اشتغال زنان بر خانواده و روابط اجتماعی (مطالعۀ موردی شهر آران و بیدگل)

دوره 11، شماره 3، مهر 1392، صفحه 427-451
اسداله بابایی فرد

18.

عوامل مؤثر بر روابط زوجین در خانواده‌های روستایی استان تهران

دوره 5، شماره 3، بهمن 1386
شراره مهدی¬زاده؛ ناهید صالحی

19.

گسترش تجارت و فرصت‌های شغلی زنان (مطالعه‌ی موردی صنایع تولیدی ایران)

دوره 8، شماره 4، بهمن 1389
زهرا نصرالهی؛ هانیه پوشدوزباشی

20.

مطالعه تجربه زیسته زنان کارمند شهرستان کرج از تبعیض جنسیتی در محیط کار

دوره 13، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 39-51
لیلا نصرالهی وسطی؛ فاطمه طالبی

21.

مطالعۀ تجارب زیستۀ معلمان زن دارای رضایت شغلی در زمینۀ حل موفقیت آمیز تعارض کار-خانواده

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 293-309
دیمن سواره؛ آسیه شریعتمدار؛ جواد خدادادی سنگده

22.

مطالعۀ کیفی موانع و چالش‌های مادری زنان شاغل در شهر تهران

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 715-734
رسول صادقی؛ زهرا شهابی

23.

نقش سبک‌های دلبستگی در ارضای نیازهای اساسی روان‌شناختی فرزندان با توجه به وضعیت اشتغال مادر

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 45-61
معصومه masoumeh؛ راضیه Razieh

24.

واکاوی چالش‌های قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در راستای ایجاد، حفظ و توسعه فرصت‌های شغلی (مطالعه گروه کانونی در بنگاه‌های کوچک)

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 956-975
سید ابوالقاسم میرا؛ علی حیدری؛ ولی‌الله رستمی؛ ناصر شم‌بیاتی

25.

ورود زنان به مشاغل مردانه: دلایل و پیامدها واکاوی کیفی آرای کارشناسان

دوره 13، شماره 3، مهر 1394، صفحه 399-424
اسماعیل بلالی؛ مونس سیاح؛ سیده فاطمه محبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب