1.

ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق

دوره 47، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 657-672
مریم شیرخانی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی

2.

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

دوره 31، شماره 31، تابستان 1386
زهرا سرلک؛ علی کاشی؛ مهدی کارگرفرد؛ مریم سرلک

3.

باورهای خرده فرهنگی و مشارکت امدادی در ایران

دوره 24، شماره 24، زمستان 1383
رحمت الله صدیق سروستانی؛ موسی عنبری

4.

بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 135-155
محسن بهنام؛ محمد خبیری؛ سیمین حلبیان؛ حمید احمدی؛ حسین بخشنده

5.

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از عملیات خوب کشاورزی در میان گندم‌کاران آبی شهرستان نهاوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1400
آرزو حسنوند؛ ژیلا دانشور عامری؛ حسین شعبانعلی فمی

6.

بررسی و نقد آراء شایگان در باب ایدئولوژیزاسیون سنت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 249-279
محمد نژادایران

7.

تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت‌کش‌ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-133
رضوان قنبری؛ جهانشیر شاکرمی؛ فاطمه سپهوند؛ زینب اسد پوریان

8.

حق حیات در پرتو معنای حیات:امکان یا امتناع

دوره 51، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 885-906
نوید بابایی خورزوقی؛ سیدقاسم زمانی

9.

خلق معکوس در الهیات سیمون وی

دوره 54، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 215-195
زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم

10.

دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، زمستان 1389، صفحه 5-30
جمشید آذری ازغندی

11.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

12.

مشارکت داوطلبانه زنان : تجربه موفق رابطین بهداشت

دوره 1، شماره 6، تابستان 1382
unknown

13.

مطالعه‌ی شناختی: تحول معنای مادری و صورت‌بندی فرم‌های خانواده به میانجی بسترهای پزشکی در دوران معاصر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 259-286
فرزانه فرشادی؛ منصور وثوقی

14.

مطالعۀ تجربۀ اجتماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائۀ راهبردهای برای رهایی از آن

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 485-507
زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

15.

نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی‌- ایرانی

دوره 39، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 87-108
سید مصطفی شهر آیینی

16.

نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-103
زین العابدین افشارContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.