1.

آگاهی پزشکان و دانشجویان گروه پزشکی درباره دوپینگ و مصرف مواد نیروزا در ورزش

دوره 31، شماره 31، شهریور 1386
زهرا سرلک؛ علی کاشی؛ مهدی کارگرفرد؛ مریم سرلک

2.

ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 307-285
داود نصر اصفهانی؛ محمد سلطان حسینی؛ سمیه رهبری؛ هنگامه شمس

3.

ارزیابی میزان آگاهی کارشناسان کشاورزی استان تهران نسبت به کشاورزی دقیق

دوره 47، شماره 3، مهر 1395، صفحه 657-672
مریم شیرخانی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسن صدیقی

4.

باورهای خرده فرهنگی و مشارکت امدادی در ایران

دوره 24، شماره 24، دی 1383
رحمت الله صدیق سروستانی؛ موسی عنبری

5.

بررسی سطوح مشارکت هواداران در تیم‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل پیوستار روان‌شناختی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 135-155
محسن بهنام؛ محمد خبیری؛ سیمین حلبیان؛ حمید احمدی؛ حسین بخشنده

6.

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از عملیات خوب کشاورزی در میان گندمکاران آبی شهرستان نهاوند

دوره 54، شماره 4، دی 1402، صفحه 857-879
آرزو حسنوند؛ ژیلا دانشور عامری؛ حسین شعبانعلی فمی

7.

بررسی و نقد آراء شایگان در باب ایدئولوژیزاسیون سنت

دوره 9، شماره 2، مهر 1398، صفحه 249-279
محمد نژادایران

8.

تحلیل رفتار حفاظتی کشاورزان شهرستان خرم آباد در استفاده از آفت‌کش‌ها: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

دوره 49، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 121-133
رضوان قنبری؛ جهانشیر شاکرمی؛ فاطمه سپهوند؛ زینب اسد پوریان

9.

حق حیات در پرتو معنای حیات:امکان یا امتناع

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 885-906
نوید بابایی خورزوقی؛ سیدقاسم زمانی

10.

خلق معکوس در الهیات سیمون وی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 215-195
زهرا قاسم زاده؛ سید مصطفی موسوی اعظم

11.

دنیای تصّور، هنر و ادبیات از منظر سارتر

دوره 15، شماره 58، بهمن 1389، صفحه 5-30
جمشید آذری ازغندی

12.

سوبژکتیو پنهان در ابژه هنر معاصر

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 5-15
سمانه محمدی؛ معصومه عباچی

13.

کاربست رهیافت و روش پدیدارشناسی در علوم سیاسی

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 17-34
علی اشرف نظری؛ علیرضا صحرایی

14.

مشارکت داوطلبانه زنان : تجربه موفق رابطین بهداشت

دوره 1، شماره 6، تیر 1382
unknown

15.

مطالعه‌ی شناختی: تحول معنای مادری و صورت‌بندی فرم‌های خانواده به میانجی بسترهای پزشکی در دوران معاصر

دوره 10، شماره 2، آبان 1399، صفحه 259-286
فرزانه فرشادی؛ منصور وثوقی

16.

مطالعۀ تجربۀ اجتماعی ازخودبیگانگی در زنان و ارائۀ راهبردهای برای رهایی از آن

دوره 18، شماره 3، مهر 1399، صفحه 485-507
زهرا خاوری؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ سید محمد سید میرزایی

17.

نظام فلسفی بابا افضل: طرحی نو در فلسفه اسلامی‌- ایرانی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 87-108
سید مصطفی شهر آیینی

18.

نقش پدیدارشناسی روح هگل درتکوین جامعه‌شناسی معرفت مانهایم

دوره 17، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 89-103
زین العابدین افشارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب