1.

اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و تشدید سیلابهای شهری

دوره 39، شماره 9، زمستان 1386
سیدرضا حسین زاده؛ مهناز جهادی طرقی

2.

بررسی تأثیر شدت انرژی و گسترش شهر‌نشینی بر تخریب ‌محیط زیست در ایران (تحلیل هم‌جمعی)

دوره 37، شماره 60، زمستان 1390، صفحه 13-22
محمد‌حسن فطرس؛ مهدی فردوسی؛ حسین مهرپیما

3.

بررسی تطبیقی دگرگونی جمعیت خانوار - سکونت و شهرگرایی ایران فرانسه و رومانی

دوره 19، شماره 19، پاییز 1383
دکتر سید محسن حبیبی؛ دکتر زهرا اهری

4.

بررسی عملکرد کمیسیون مادۀ 100 شهرداری یزد و آثار آن بر شهرنشینی و شهرسازی با استفاده از برنامه‌ریزی سناریو

دوره 51، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 387-409
حسن حکمت نیا

5.

تأملی بر مسئله شهر و شهرنشینی در دورة هخامنشی در فارس مرکزی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-36
علی بهادری؛ حمیدرضا ولی پور

6.

تبیین نقش شهرنشینی بر توسعۀ فرهنگ سیاسی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 157-176
احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی‌نژاد؛ محمدتقی رهنمایی؛ محمدباقر قالیباف؛ سید علی حسینی

7.

تحلیلی بر الگوی فضایی، ابعاد و عوامل مرتبط با رشد شهرنشینی دورۀ معاصر در ایران (با تأکید بر شاخص‌های توسعه‌ای و معیشتی)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 605-627
مصطفی میرآبادی؛ صادق بشارتی‌فر؛ احمد کریمی

8.

تحلیل توان‌های محیطی برای توسعۀ شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 50، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-144
حجت شیخی

9.

تعیین محورهای مناسب برای توسعۀ فیزیکی شهر با تأکید بر عامل‌های ژئومورفولوژیک (مطالعۀ موردی: شهر دزفول)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 565-583
رعنا شیخ بیگلو؛ سعید نگهبان

10.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
سید محمود میر خلیلی

11.

توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384
اسماعیل علی اکبری

12.

جهانی شدن، تشدید شهرنشینی و افول تنوع زبانی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1400
علی صباغیان؛ ابراهیم علومی

13.

روند تحولات جمعیت و آینده نگری آن در شهر خرم آباد

دوره 157، شماره 0، بهار 1380
بانو مهناز کشاورز؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم

14.

شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون)

دوره 50، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 609-625
علی شمس‌الدینی؛ عماد صفاریان؛ محمد رضا نکویی بخش

15.

مشروطه در حوزۀ زاگرس غربی؛ مطالعۀ ایلات لک و لر

دوره 44، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 251-270
حمید احمدی؛ صبریه کرمشایی

16.

مطالعه صورت بندی مسائل و آسیب های اجتماعی در اندیشه ابن خلدون

دوره 11، شماره 1، بهار 1400، صفحه 97-120
علی قجری؛ غلامرضا جمشیدیها؛ زهرا محسنی فرد

17.

مطالعۀ تأثیر تحولات جمعیتی بر برابری جنسیتی در ایران (با تأکید بر ترکیب جمعیت)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 383-401
توکل آقایاری هیر؛ فاطمه گلابی؛ مهدی شفیعی زازلی

18.

مطالعۀ رابطۀ اقلیم و آسایش انسان در محیط شهری با استفاده از شاخص فشار عصبی (مطالعۀ موردی: تهران)

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 275-282
محمود مولی نژادContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.