1.

اثر دما بر متابولیت ها و بیان برخی از ژن‌های مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در آویشن باغی (Thymus vulgaris)

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 195-205
ولی اله محمدی؛ بهنام مندک؛ جواد هادیان؛ حسن زینالی خانقاه

2.

برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام گندم نان به تنش سرما در مرحله گیاهچه ای

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 235-249
یاسین خالدیان؛ رضا معالی امیری؛ امین عباسی

3.

بررسی آثار تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر رشد گیاهچه‌های جمعیت‌های دو گونة مرزه (Satureja sahendica و S. bachtiarica) در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 437-450
میثم شفیعی؛ محمد علی علیزاده؛ علی اشرف جعفری

4.

بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 743-753
فریبا امینی؛ شیوا شریعت زاده؛ مهری عسکری

5.

به‌گزینی در ژرم پلاسم عدس (Lens culinaris Medik.) برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-33
نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی

6.

تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 375-382
بهرام عابدی؛ عنایت اله تفضلی؛ مجید راحمی؛ بهمن خلد برین؛ ابراهیم گنجی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.