1.

اثر تیمارهای مختلف بر میزان قهوه‌ای‌شدن و ریز ازدیادی‎ ‎تعدادی از ارقام گیلاس (‏Prunus avium ‎L.‎‏) ‏

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 849-858
آرزو جلالی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی مرجانی

2.

اثر دما بر متابولیت ها و بیان برخی از ژن‌های مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در آویشن باغی (Thymus vulgaris)

دوره 51، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 195-205
ولی اله محمدی؛ بهنام مندک؛ جواد هادیان؛ حسن زینالی خانقاه

3.

برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام گندم نان به تنش سرما در مرحله گیاهچه ای

دوره 52، شماره 3، مهر 1400، صفحه 235-249
یاسین خالدیان؛ رضا معالی امیری؛ امین عباسی

4.

بررسی آثار تیمار پیش‌سرما، پتانسیل اسمزی، و تنش خشکی بر رشد گیاهچه‌های جمعیت‌های دو گونة مرزه (Satureja sahendica و S. bachtiarica) در دو شرایط ژرمیناتور و گلخانه

دوره 67، شماره 3، آبان 1393، صفحه 437-450
میثم شفیعی؛ محمد علی علیزاده؛ علی اشرف جعفری

5.

بررسی اثر 24-اپی‌براسینولید بر افزایش تحمل به سرما در گیاهچه بادمجان

دوره 17، شماره 3، مهر 1394، صفحه 743-753
فریبا امینی؛ شیوا شریعت زاده؛ مهری عسکری

6.

به‌گزینی در ژرم پلاسم عدس (Lens culinaris Medik.) برای کشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع

دوره 52، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-33
نسیم غلامی رضوانی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی

7.

پاسخ‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمایی لاین‌های حاصل از تلاقی ارقام گندم نورستار و پیشتاز تحت تنش سرما

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 235-250
محسن حسینی؛ رضا معالی امیری؛ سیروس محفوظی؛ عباس سعیدی؛ یاسین خالدیان

8.

تعیین نشانگر متابولیکی و ژنتیکی مرتبط با مسیر GABA در نخود زراعی تحت تنش سرما

دوره 54، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-150
سعید امینی؛ رضا معالی امیری؛ حسن زینالی خانقاه

9.

تغییرات قندها، نشاسته، پرولین و آب میان بافتی در مواجه با سرما در برخی از ارقام زردآلو (Prunus armeniaca L.)

دوره 41، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 375-382
بهرام عابدی؛ عنایت اله تفضلی؛ مجید راحمی؛ بهمن خلد برین؛ ابراهیم گنجی

10.

دوره سرمایی در کبک های ماده چوکار: تاثیر بر برخی عملکردهای تولیدمثلی و فراسنجه های خونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403
سارا بهشتی مقدم؛ یوسف جعفری آهنگری؛ زربخت انصاری پیرسرائی؛ امیر اخلاقی

11.

هیبریدهای جدید متحمل به سرمای بهاره زردآلو (‏Prunus armeniaca L.‎‏)‏

دوره 53، شماره 4، دی 1401، صفحه 927-936
محمد عابدینی اسفهلانی؛ سید سید حمیدرضا ضیاءالحق؛ عباسعلی جنتی زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب