1.

الهام و صنعت در نظر شاعران عارف (دیدگاه‌های سنایی، عطّار و مولوی دربارة خاستگاه شعر)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-20
علیرضا حاجیا‌ن‌نژاد؛ روح الله هادی؛ یاسین اسمعیلی

2.

اندیشه‌ی توحیدیِ سنایی

دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-29
خدابخش اسداللهی

3.

بررسی نمادگرایی در سیرالعباد الی المعاد سنایی و ارداویراف نامه

دوره 41، شماره 1، مهر 1388، صفحه 141-160
مرضیه کسرایی؛ حسن ابراهیمی

4.

تحلیل ساختاری سیر العباد إلی المعاد بر اساس الگوی «سفر نویسنده» ووگلر

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 199-216
ابراهیم رحیمی زنگنه؛ احسان زندی‌طلب

5.

تمثیل‌ها و برخی مضامین مشترک مثنوی و حدیقه

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 61-80
علیرضا حاجیان نژاد؛ سرور رباط‌جزی؛ طاهره خیری

6.

سبک تخلص آوری در غزل و سیر آن

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 179-196
رضا خبازها

7.

طنز روایی و کاربرد عرفانی آن در حدیقه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 33-59
احمد خاتمی؛ الهام باقری

8.

فرجام‏ شناسی عرفانی در اندیشه و آثار ابوالمجد سنایی غزنوی

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 277-299
مرضیه کسرائی فر؛ حسن ابراهیمی

9.

کارکرد زیبایی‌شناختی نماد در دیوان سنایی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 61-80
منظر سلطانی؛ محمد ویسی

10.

معرفت‌شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 143-160
نرگس اسکویی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب