1.

انواع تحول در دانش انسانی؛ از نظر تا عمل

دوره 11، شماره 3، مهر 1400، صفحه 139-176
علیرضا حدادی

2.

تأثیر انقلاب فناوری نوین ارتباطی و اطلاعاتی بر دگرگونی و تحول مقوله «دولت»

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 607-626
محمد حسین جمشیدی؛ فرزانه نقدی

3.

تحول معنایی خانواده در اسناد قانون توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 449-474
فضه سادات حسینی؛ تقی آزاد ارمکی؛ مهری بهار؛ هاجر آذری

4.

تحول و دگرگونی گروه های آموزشی دانشکده هنرهای زیبا

دوره 14، شماره 14، تیر 1382
دکتر محمد مهدی عزیزی

5.

چشم اندازی به آراء فیلسوفان پیرامون طبیعت

دوره 65، شماره 0، تیر 1378
رضا محمد زاده

6.

حضور شرق در فرهنگ آلمانی زبان

دوره 13، شماره 48، اسفند 1387
نرجس خدایی

7.

کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری

دوره 2، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 81-91
سید مهدی الوانی

8.

ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان‌های عصر اطلاعات

دوره 8، شماره 21، مرداد 1389، صفحه 63-85
اسدا... کردناییج؛ فاطمه طاهری؛ نازیلا نیاکان لاهیجی

9.

مروری بر "اسلام و مقتضیات زمان "

دوره 36، شماره 4، دی 1382
یدالله نصیریان

10.

نقش توسعۀ پایدار در تحول معاهدات سرمایه‌گذاری

دوره 53، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 287-306
محسن عبدالهی؛ امین نوری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب