1.

استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن

دوره 47، شماره 2، دی 1393، صفحه 245-275
جمال الدین علی خواجه پساوه ئی

2.

بررسی و نقد «پنج دیدگاه مطرح درباره تعداد آیات الاحکام قرآن کریم»

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 35-66
سیدجعفر صادقی فدکی

3.

بزه های کیفردار از نظر قرآن مجید

دوره 2، شماره 6، خرداد 1383
دکتر سید هاشم بطحائی

4.

تأملی در مفهوم مماطلۀ مدیون؛ انواع، احکام و آثار آن

دوره 17، شماره 3، مهر 1400، صفحه 939-968
سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ احسان شهسوار

5.

تفسیری ساده و روشن ازکتاب و سنت

دوره 56، شماره 2، تیر 1384
حجة الاسلام سید محمد تقى حکیم

6.

جایگاه زمان و مکان در منظومۀ فقه سنتی پویا

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 47-71
محمدابراهیم الهیان؛ مجتبی الهیان؛ سید علی محمد یثربی

7.

جایگاه فلسفه احکام در اسلام

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 157-188
مجتبی الهیان؛ الهام محرابی

8.

حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
سید محمد حسینی

9.

طرح آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید

دوره 60، شماره 0، تیر 1382
دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی

10.

گزیده ای از طرح آیات الاحکام جزایی قرآن مجیدد

دوره 64، شماره 0، تیر 1383
دکتر سید هاشم بطحائی گلپایگانی

11.

ماهیّت حکم

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388
سید کاظم مصطفوی

12.

مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی در کنوانسیون 2019 احکام لاهه و حقوق ایران

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 493-514
محمد حسین تقی پور درزی نقیبی؛ علی سلیمانی اندرورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب