1.

-

دوره 1، شماره 1، مرداد 2007

2.

Designing a Conceptual Framework for Organizational Entrepreneurship in the Public Sector in Iran

دوره 7، شماره 2، مهر 2014، صفحه 365-390
Mehdi Yazdanshenas

3.

Study of Information and Communication Technology Effect on Entrepreneurship in small and Medium Enterprises (Survey on Small and Medium Enterprises of Semnan Industrial Park)

دوره 5، شماره 2، آبان 2013، صفحه 151-170
Davood Feiz؛ Zarei Zarei؛ Karimi Karimi

4.

اثر بافتار سازمانی شرکت مادر بر کارآفرینی سازمانی واحدهای راهبردی کسب‌وکار

دوره 3، شماره 4، بهمن 1389، صفحه 93-114
معصومه حسین زاده شهری

5.

ارائة راهکارهای کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز استانی و اولویت‌بندی آن‌ها با روش دلفی برخط

دوره 21، شماره 3، مهر 1402، صفحه 291-306
امیرحسن رنجبر؛ روح‌الله سهرابی؛ امیرحسین رهبر

6.

ارایه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان های غیر دولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی

دوره 16، شماره 2، مهر 1382
دکتر سیدمحمد مقیمی؛ دکتر حسن میرزایی اهرنجانی

7.

ارایه‌ی چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 35-60
علی جهانگیری؛ محمدحسن مبارکی

8.

ارایه‌ی چارچوبی برای مهندسی مجدد فرایندهای کسب‌وکار با رویکرد کارآفرینی سازمانی در شرکت مادر تخصصی بازرگانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 145-161
بهروز زارعی؛ سعدی بالیده؛ پرویز کفچه

9.

ارزیابی اثر میانجی نوآوری و کارآفرینی سازمانی بر رابطه میان فاوا و بهبود عملکرد سازمان ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره یک اهواز)

دوره 13، شماره 3، آذر 1399، صفحه 401-419
رحیم قاسمیه؛ عبدالحسین نیسی؛ یونس حردانی

10.

ارزیابی نظام‌های اطلاعاتی کارآفرینانه در سازمان‌های دولتی ایران (مطالعه موردی: معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 157-181
جعفر محمودی؛ ‌هانیه‌سادات بی‌ریایی

11.

بررسی اثرات مؤلفه های توسعۀ حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی بر کارآفرینی سازمانی در استان کرمانشاه

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 429-439
حوریه مرادی؛ مسعود بیژنی

12.

بررسی اثرگذاری فرایندمدیریت دانش برکارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط شرق مازندران)

دوره 4، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 7-26
مهرداد مدهوشی؛ عبدالرحیم ساداتی

13.

بررسی اثر مؤلفه‌های کارآفرینی سازمانی بر عملکرد تعاونی‌ها از دیدگاه اعضای تعاونی‌های مرغ‌داران استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 4، دی 1396، صفحه 607-620
احسان خسروی؛ سعید غلامرضایی؛ مهدی رحیمیان؛ مرتضی اکبری

14.

بررسی تأثیر انعطاف‌پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی: تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق‌پذیری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 87-106
رسول عباسی؛ جبار باباشاهی؛ مهدی افخمی اردکانی؛ داود فراهانی

15.

بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن متغیرهای میانجی تعهد سازمانی و کارآفرینی سازمانی (مطالعة موردی: شرکت فولاد مبارکة اصفهان)

دوره 5، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-42
علیرضا عاطفت دوست؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی؛ حسن دانایی فرد

16.

بررسی تأثیر جو کارآفرینی سازمانی بر نوآوری (مورد مطالعه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

دوره 6، شماره 3، آذر 1392، صفحه 47-66
مجتبی ناهید؛ محمدرضا زالی؛ مجید حسین زاده؛ فیروزه ساجدنیا

17.

بررسی تأثیر ظرفیت جذب دانش بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شرکت‌های مستقر در شهرک علمی- تحقیقاتی استان اصفهان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 377-395
علی نصر اصفهانی؛ رضا انصاری؛ ریحانه مولایی خوراسگانی

18.

بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینۀ توسعۀ پایدار کشاورزی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 411-427
آصف کریمی؛ ایرج ملک محمدی؛ محمود احمدپور داریانی؛ احمد رضوانفر

19.

بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی (مورد مطالعه: شهرداری شهر قدس)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 41-53
علی پیران نژاد؛ اسحاق کولیوند؛ علی غفاری

20.

بررسی تطبیقی انگیزه پیشرفت در کارآفرینان با غیرکارآفرینان در صنایع شهر تهران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1388، صفحه 57-72
محمود داریانی؛ مریم صاحی؛ زهره خسروی

21.

بررسی رابطه بین عناصر ساختار سازمانی و فرهنگ کارآفرینانه در دانشگاه تهران

دوره 1، شماره 3، 1388
اسداله کردنائیج؛ سیدمحمد مقیمی؛ سوسن قناتی؛ حمید رضا یزدانی

22.

بررسی رابطه‌ی بین ساختار و کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های خصوصی سطح شهر تهران)

دوره 2، شماره 3، آذر 1388، صفحه 55-80
جهانگیر یدالهی فارسی؛ امید عزیزی زیارت؛ حمزه خواستار

23.

بررسی رابطه‌ی سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی: (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)

دوره 5، شماره 13، اردیبهشت 1392، صفحه 1-20
مرتضی اکبری؛ حجت شکیبا؛ محمدصادق ضیائی؛ شیرمراد مرزبان؛ سمیرا رازی

24.

بررسی رابطه‌ی مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران میانی شرکت ایران خودرو)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1387، صفحه 103-130
جمال عبدالملکی؛ مجید یوسفی افراشته؛ مهرداد پیرمحمدی؛ مهدی سبک‌رو؛ ـ نوشیروان محمدی

25.

بررسی عوامل سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388
امیر علم بیگی؛ ایرج ملک محمدی؛ سیدمحمد مقیمی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب