1.

استعاره‌های هستی‌شناختی در شاهنامۀ فردوسی از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 75-94
اشرف سراج؛ بهروز محمودی بختیاری

2.

استعارۀ مفهومی در قطعه‌ای به زبان ختنی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 111-127
سید فاطمه موسوی

3.

آمیزش مفهومیِ «مرگ» در نمونه‌هایی از شعر جاهلی؛براساس نظریه آمیختگی مفهومی با الگوی چهار فضایی فوکونیه و ترنر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-166
فرزانه حاجی قاسمی؛ مهدی عابدی جزینی

4.

بررسی تأثیر عوامل دخیل در درک معنای استعارات و سنجش اعتبار روان‌شناختی آنها

دوره 5، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 77-96
لیلا عرفانیان قونسولی؛ شهلا شریفی

5.

بررسی میزان اثر مواد درسی برگرفته از زبان‌شناسی شناختی بر آموزش حروف اضافه انگلیسی در کلاس درس زبان آموزان EFL

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1205-1228
یاسین کارگر؛ فردوس آقاگل زاده

6.

تحلیل طرح‌واره‌های قدرتی در شعر حافظ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 81-99
مهری تلخابی؛ تورج عقدایی

7.

شبکة معنایی فعل گرفتن بر اساس انگارة چندمعنایی اصول‌مند

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 117-136
محمد عموزاده؛ غلامحسین کریمی دوستان؛ بابک شریف

8.

معناشناسی شناختی تکواژ «گاه» از منظر فرضیۀ ستیز و سازش معنایی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 97-119
علی علیزاده؛ حامد اکبرپور؛ فرانک جمال الدین؛ محمدرضا دهقان زاده


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.