1.

آیا تبعیض جنسیتی عامل بازدارنده رشد اقتصادی کشورهاست؟

دوره 50، شماره 3، آبان 1394، صفحه 593-616
تیمور رحمانی؛ سپیده کاوه

2.

اثرات تجارت بر رشد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با تأکیدی بر ایران

دوره 47، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 97-115
Zahra Elmi؛ امید رنجبر

3.

اثرات تمرکززدایی مالی و کنترل فساد بر رشد اقتصادی (تجربه کشورهای نفتی منطقه)

دوره 55، شماره 3، آذر 1399، صفحه 689-715
وحید شقاقی شهری

4.

اثرات توسعه‌ی مالی بر کاهش فقر در ایران

دوره 52، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 35-60
داریوش حسنوند؛ یونس نادمی

5.

اثر تغییر ساختار تأمین مالی بودجه بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 39، شماره 2، تیر 1383
دکتر خسرو پیرائى؛ على رضا پورفرج

6.

اثر رشد اقتصادی بر تخریب محیط زیست در منطقه خاورمیانه: کاربرد ردپای اکولوژیکی

دوره 73، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-90
محمد حسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ رضا اسفنجاری کناری؛ عفت قربانیان قطب آبادی

7.

اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران؛ رهیافت GMM در سری های زمانی و منطق فازی

دوره 56، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 145-172
زانا مظفری

8.

ارزیابی اثر توسعه صنعت تولید تجهیزات توربین بادی بر رشد اقتصادی و اشتغال در ایران

دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 139-152
مریم کافی زاده کاشان؛ عباس ملکی

9.

ارزیابی درجه‎ی تمرکز اعتبارات در عقود اسلامی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 47، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 1-21
علیرضا پورفرج؛ ولی ا... علیزاده

10.

از تبعیض جنسیتی به سوی برابری و رشد اقتصادی (مطالعۀ کشورهای درحال توسعه)

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 643-662
زیدالله زاهد؛ زهرا نصراللهی؛ منصور مهینی ‌زاده

11.

اصلاح یارانه‌های انرژی و مسیر زمانی مصارف انرژی (رهیافت مدل DCGE)

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 799-833
غلامعلی شرزه ای؛ سید منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری

12.

اقتصاد سیاسی ترکیه در فاصلة سالهای 1950-1920

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر سید احمد موثقی

13.

برآورد تأثیر متغیر های اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
حسین سبحانی؛ اسلام محمدی گیگلو

14.

برآورد روند سرمایة اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
رحمان سعادت

15.

برآورد سطح و توزیع سرمایه انسانی خانوارهای ایرانی

دوره 40، شماره 4، بهمن 1384
رحمان سعادت؛ کاظم یاوری

16.

بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

دوره 46، شماره 3، اسفند 1390، صفحه 89-110
فرهاد رهبر؛ مصطفی سرگلزایی

17.

بررسی آزمون قانون اوکان در اقتصاد ایران با تأکید ویژه بر ساختار جمعیتی

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 927-959
یداله دادگر؛ روح الله نظری؛ فاطمه فهیمی فر

18.

بررسی اثرات تغییر هزینة بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران (سال‎های 83-1338)

دوره 43، شماره 2، آبان 1387
علی قنبری؛ مهدی باسخا

19.

بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه‌ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران

دوره 45، شماره 1، خرداد 1389
علیرضا کازرونی؛ سکینه سجودی

20.

بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی ایران

دوره 48، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 201-224
غلام رضا محمدپور؛ رسول بخشی دستجردی؛ سمیه جعفری؛ هاجر اثنی عشری

21.

بررسی اثر سیاست‌‌های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی)

دوره 45، شماره 2، مرداد 1389
حمید ابریشمی؛ محسن مهرآرا؛ محمدرضا ایران نژاد

22.

بررسی اثر قاچاق کالا و درجه‌ی باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی در ایران

دوره 53، شماره 2، تیر 1397، صفحه 465-494
مسعود نیکوقدم؛ مینا جزمی

23.

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی

دوره 5، شماره 3، آذر 1391، صفحه 125-144
مریم کاظمی ترقبان؛ محمدحسن مبارکی

24.

بررسی پدیدۀ بیماری هلندی و اثر شوک‌های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی

دوره 49، شماره 2، تیر 1393، صفحه 411-428
نادر مهرگان؛ علیرضا دانش خواه؛ امید چترآبگون؛ روح اله احمدی؛ فریبرز تیشه کنی

25.

بررسی تأثیر توسعة تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران

دوره 49، شماره 3، مهر 1393، صفحه 463-482
مصیب پهلوانی؛ مهدیه دهباشی؛ ابراهیم مرادی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب