1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن

صفحه 1-20
محمد مهدی الشریف؛ مریم جلالی

3.

ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی

صفحه 21-38
محمد حسن اماموردی

4.

مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا

صفحه 39-55
بیژن حاجی عزیزی؛ رضا توکلی نهاد

5.

واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه

صفحه 57-75
مهسا رباطی؛ سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

6.

سبک رأی ایرانی

صفحه 77-95
امیرحسین رضایی نژاد

7.

تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر

صفحه 97-115
عبدالحسین شیروی؛ صمد یوسف زاده

8.

نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

صفحه 117-132
مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی

9.

نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398)

صفحه 133-151
غلامعلی قاسمی؛ محمد بافهم

10.

نگرشی انتقادی به چالش‌های حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی

صفحه 153-169
حمید قاسمی

11.

مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

صفحه 171-188
حسن محسنی

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب