1.

بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323)

صفحه 9-31
سجاد ستاری

2.

درآمدی بر رابطه ساحت زیستی و ساحت شناختی سیاستگذار: مغز، ذهن و تصمیم

صفحه 33-57
حمید بهلولی؛ مصطفی غفاری

3.

سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی

صفحه 59-79
حسین حسنی؛ عبدالحسین کلانتری

4.

ارائه چارچوب حقوقی مسئولیت پذیری در عملکرد ابزارهای اینترنت اشیا در بستر دولت الکترونیک؛ تبیین الگوی سیاستگذاری موثر

صفحه 81-103
حسین صادقی؛ مهدی ناصر

5.

ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

صفحه 105-130
سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه

6.

انگیزه کنشگران در سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی نو به نفع شخصی در نظریه انتخاب عمومی

صفحه 131-144
حسین رمضانی خردمردی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان امیری

7.

طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری

صفحه 145-167
کیومرث اشتریان؛ بشیر خالقی پور

8.

بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران

صفحه 169-190
محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مرضیه مالمیر

9.

آسیب‌شناسی نظام پاسخگویی درایران از منظر رئالیسم‌ انتقادی با استناد به الگوی مطلوب در متون دینی

صفحه 191-208
سعیده سادات گرامیان

10.

طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

صفحه 209-225
احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب