1.

بررسی فقهی حقوقی نقش طلاق عاطفی در زوال احصان زوجین

صفحه 266-247
عبداله بهمن پوری؛ نجمه زکی خانی؛ ظهراب روستا

2.

بازخوانی نصوص و ادله‌ی تجویز کیفر اعدام در جرم شرب خمر در فقه مذاهب خمسه

صفحه 286-267
فرزاد پارسا

3.

بررسی و نقد اختلاف اشاعره با معتزله قدیم و جدید و امامیه در رابطه با حُسن و قبح عقلی و ثمره‌ی اصولی آن

صفحه 298-287
امیر صادق تبریزی؛ جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقار طلب

4.

تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن

صفحه 314-299
زهره حاجیان فروشانی

5.

قاعده‌ی مقابله‌ی متناقض با مقصود و کاربست‌های آن در فقه امامیه

صفحه 335-315
علی حسینی‌فر

6.

نگاهی نو به معیار نفقه زوجه در فرض اعسار زوج

صفحه 359-337
رضا دهقان نژاد؛ حمید مسجد سرائی؛ حسن پورلطف اله

7.

تخلّص از ربای معاوضی از دیدگاه امام خمینی(ره)

صفحه 382-361
محمدعلی راغبی؛ محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی

8.

کیفیت تفکیک مجرای تزاحم و تعارض و تأثیر آن بر استنباط فقهی

صفحه 402-383
سیدمحمد رضوی؛ سید علی رضوی؛ ابراهیم جوانمرد فرخانی

9.

تعارض اقرار با امارات قضایی در آراء فقها و حقوق کیفری ایران

صفحه 421-403
باقر شاملو؛ مهدی نیکجو

10.

تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای امامیه درباره ازدواج با زن زناکار (زانیه) با نگاهی به فقه‌النظریه و فقه‌النظام شهید صدر

صفحه 444-423
عبدالصمد علی آبادی

11.

امکان‌سنجی استنادپذیری ادله الکترونیک در فقه،با نگاهی به قانون تجارت الکترونیک ایران

صفحه 467-445
تکتم قرایی؛ علیرضا هدایی؛ محمد اسحاقی

12.

ضمانت اجرای تخلّف از شرط فعل در فقه امامیه(با رویکرد نقد مادۀ ۲۳۹ قانون مدنی)

صفحه 488-469
رضا مقصودی؛ سیدمصطفی محقق داماد؛ سیدمهدی علامه؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ هرمز اسدی کوه باد

13.

طهارت ‌شرعی مواد خارج‌شده از استوما

صفحه 509-489
مهدی موحدی محب؛ فاطمه منظمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب