1.

طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی

صفحه 19-1
مهشید حاجی حیدری؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ حسین رجبی

2.

تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی

صفحه 36-20
فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی زرندی

3.

ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی

صفحه 52-37
بتول شیخی؛ مهدی سلیمی؛ حمید زاهدی

4.

برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران

صفحه 70-53
فرزانه حسینی؛ مرتضی دوستی؛ سعید تابش

5.

تحلیل موقعیت راهبردی بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران (مورد مطالعه باشگاه حجاب)

صفحه 88-71
سهیلا صادقی نژاد؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب

6.

پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک‌های مدلسازی خطی

صفحه 103-89
سعید محمودی زاد آذری؛ محمد احسانی؛ رسول نظری؛ رسول نوروزی سید حسینی

7.

عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران

صفحه 116-104
محمد کشتی دار؛ ملیحه سادات آقائی شهری؛ مهسا مرتضائیان

8.

ارائۀ الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش

صفحه 132-117
عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان

9.

نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی

صفحه 147-133
محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی

10.

دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی

صفحه 163-148
فاطمه نگهداری؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان؛ حسن بیابانی

11.

شناسایی شاخص‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری خدمات در باشگاه‌های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک

صفحه 182-164
وحید ساعت چیان؛ زهرا سیدی؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهادر عزیزی

12.

ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه

صفحه 200-183
شهرام عبدی؛ مهدی طالب پور؛ زهرا سادات میرزازاده؛ محمد قربانی

13.

ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی

صفحه 216-201
زینب نقی لو؛ فرشته کتبی؛ مجید نامور

14.

راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

صفحه 227-217
شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

15.

شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب

صفحه 249-228
مهرداد احمدی؛ ماریا ذوالفقاری

16.

الگوی BCC در تحلیل پوششی داده‌ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیأت‌های ورزشی استان مازندران

صفحه 271-250
حسن اسحاقی کناری؛ محمد حامی

17.

طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران

صفحه 291-272
مریم خارکن؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین زارعیان

18.

راهبرد‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسئلة پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور

صفحه 310-292
محمدحسن فردوسی؛ جواد شهولی کوه شوری

19.

شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ الگوی مفهومی ( ارائۀ یک نظریۀ داده‌بنیاد)

صفحه 330-311
روح الله عسگری گندمانی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علی دوست؛ محمد حسین رحمتی

20.

بررسی نقش سبک‌های رهبری مربیان بر توسعۀ فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست

صفحه 345-331
عفت جهاندیده؛ سیدجلیل میریوسفی؛ سید احمد نژادسجادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب