1.

تراریزش گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) به کمک اگروباکتریوم با استفاده از ژن

مسعود تو حید فر؛ بهزاد قره یاضی؛ مجتبی محمدی

2.

کلونینگ اپرون گوگردزدایی مسیرs4 در سودوموناس

شمیم نقدی؛ جمشید راهب؛ باقر یخچالی؛ الهام آقائی¬مقدم

3.

اثر تنش شوری بر فعالیت سینتیکی آنزیم نیترات ‌ردوکتاز در دو رقم گندم

فریبا میقانی؛ حسن ابراهیم زاده

4.

گزارش دوگونه عنکبوت جنس Argiope (Araneae:Araneidae) از استان های خراسان و مازندران

امید میرشمسی؛ جمشید درویش

5.

اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

جواد حامدی؛ امیراسماعیل ثقفی‌نیا؛ مهسا رستم‌زا

6.

ارزیابی مقایسه ای میکوریزای آربوسکولار در هالوفیت ها و گلیکوفیت های جزایر حفاظت شدة پارک ملی دریاچة‌ ارومیه و سواحل این دریاچه

جلیل خار؛ حسن زارع مایوان

7.

بررسی‌ تاثیر دوره‌ های‌ نوری‌ بر رشد مراحل‌ لاروی‌، دگردیسی و بقاء‌ میگوی‌ بزرگ‌ آب‌ شیرین Macrobrachium rosenbergii

علی مقیمی؛ فرشته قاسم زاده؛ علیرضا لطفی

8.

تأثیر اسید آبسیزیک بر میزان رشد دو سویه جلبک هماتوکوکوس پلوویالیس (Haematococcus pluvialis)

صادق فرهی¬آشتیانی؛ مجید مهدیه

9.

بررسی تجلی چهار ایزوفرم CD44 (V7, V6, V3, CD44s) در سرطان مری

الهه فلفلی؛ الهه الهی؛ فرشته سلیمانی؛ عیسی جهانزاد؛ محمد محمودی؛ صالح محقق حضرتی

10.

مقایسه اثرات هورمون rhGM-CSF ایرانی و تجاری بر روی تکثیر سلولهای دودمان HL-60 و U937

هانیه جعفری؛ بهروزشاهسون بهبودی؛ عبدالخالق دیزجی؛ باقر یخچالی

11.

جداسازی و سنجش آلژینات باکتریایی ازPseudomonas aeruginosa بیمارستانی

احیاء عبدی عالی؛ زهرا فلاحی؛ فروزنده جلیلوند؛ شایسته سپهر

12.

مطالعه تغییرات حاصل از کشت طولانی مدت نوساقه‌های سیب زمینی در مانیتول با استفاده از RAPD-PCR

شهرزاد مدنی؛ علی اکبر احسانپور؛ صادق ولیان بروجنی

13.

اثر حفاظتی‌ رانیتیدین‌ بر پاسخ‌ اختصاصی‌ سیستم‌ایمنی‌ موشهای‌ پرتو دیده

سوسن‌ کبودانیان‌ اردستانی؛ مجتبی‌ امانی؛ آمینا کریمی‌¬نیا

14.

ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت

محمد علی آموزگار؛ جواد حامدی؛ فریدون ملکزاده؛ محمد داداشی پور؛ شقایق شریعت پناهی

15.

اولین گزارش از معرفی سه گونه انگلی پریاخته در کپورماهیان (Cyprinidae) رودخانه های تجن و بابلرود

قاسم حسن پور؛ فرشته قاسم زاده؛ حسن رحیمیان

16.

جداسازی باکتریهای مولد اسیداستیک از سرکه های خانگی وارزیابی پایداری گرمایی آنها

فوزیه مقدمی؛ محمدرضا صعودی؛ محمدرضا رضوانیان¬زاده؛ شایسته سپهر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب