1.

داده کاوی و کاربرد آن در تصمیم‌گیری‌ها

محمد تقی تقوی فرد؛ سیّد محمد رضا ناصرزاده؛ علیرضا فراست

2.

ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک

محمد حقیقی؛ محمد رضا علوی؛ امیر صرافی

3.

شناسایی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه های ایران

پیام حنفی زاده؛ ، محسن خدابخشی؛ محمد رضا حنفی زاده

4.

طراحی و تبیین مدل نهادی کردن برنامه‏های راهبردی جامعه از طریق رسانه‏های جمعی : مورد سند چشم انداز بیست ساله( ایران 1404)

علی‏اکبر فرهنگی؛ آرین قلی پور؛ طاهر روشندل اربطانی

5.

طراحی مدل مفهومی جهت سنجش الزامات تحقق مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان‌ها و ارتباط آن با رضایت مشتریان

محمود فیروزیان؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمود صارمی؛ سیدیحیی سیددانش

6.

بررسی مهارت‌های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط(SMEs)

سید محمد مقیمی؛ اسماعیل قادری

7.

بررسی میزان موفقیت مدیریت در سازمان‌های بزرگ و ارتباط آن با برنامه‌ریزی‌های آموزشی مدیریتی

نادر هوشمندیار؛ محمد برانین

8.

تأثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی: تحقیقی در شاخه صنعت فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات

علیرضا امیرکبیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب