1.

ارتباط بین تولید سیانید هیدروژن و سیدروفور در سودوموناد های فلورسنت ریزوسفر گندم با افزایش رشد گیاه

صفحه 1-12
سمیه الوانی؛ حمید روحانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم

2.

اثر زمان و میزان مصرف علف‌کش گلیفوسیت در کنترل رشد رویشی و زایشی قیاق Sorghum halepense

صفحه 13-21
زهرا فرخی؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی

3.

زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی کنه تارتن توت فرنگی Tetranychus turkestani روی سه گیاه از خانواده کدوئیان

صفحه 23-31
طاهره کرمی جمور؛ پرویز شیشه بر؛ محمدسعید مصدق

4.

بررسی اثر چند آفت‌کش و عصاره‌گیاهی بر پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبزChrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae)

صفحه 33-46
محمدکاظم ایران نژاد؛ محمدامین سمیع؛ خلیل طالبی جهرمی؛ علی علیزاده

5.

مطالعه تنوع ژنتیکی و وضعیت باروری جنسی در جدایه های قارچ Magnaporthe grisea به دست آمده از علف های هرز تیره Poaceae و برنج

صفحه 47-61
مینو برگ نیل؛ محمد جوان نیکخواه؛ سیدمحمود اخوت؛ کیوان غضنفری

6.

بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف از موریانه های کارگر تیمار شده به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

صفحه 63-71
زینب فتح الهی؛ بهزاد حبیب پور؛ سعید محرمی پور

7.

پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegata با تغذیه از شته‌هایAphis gossypii و Acyrthosiphon pisum

صفحه 73-81
عماد مهاجری پاریزی؛ حسین مددی؛ حسین الهیاری؛ محمدرضا مهرنژاد

8.

تأثیر دما بر ویژگی‌های زیستی و پارامترهای رشد جمعیت زنبور Diaeretiella rapae ، پارازیتوئید شته روسی گندم، Diuraphis noxia

صفحه 83-95
زهرا تازرونی؛ علی اصغر طالبی؛ احسان رخشانی

9.

کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae)

صفحه 97-109
محمد وطن پرست؛ وحید حسینی نوه؛ جاماسب نوذری؛ سیده مینو سجادیان

10.

زیست‌شناسی زنبور Venturia canescens (Hym.: Ichneumonidae) پارازیتوئید لارو کرم گلوکاه انار Ectomyelois ceratoniae (Lep.: Pyralidae) در شرایط آزمایشگاه

صفحه 111-119
حسین کیشانی فراهانی؛ سیدحسین گلدانساز؛ حسین الهیاری

11.

کنترل بیولوژیک نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) توسط تلفیق جدایه Trichoderma harzianum BI و اسید سالیسیلیک در گلخانه و بررسی اثر آنها بر القاء فنل کل و فلاونوئید کل در میزبان

صفحه 121-131
فاطمه ناصری نسب؛ نوازاله صاحبانی؛ حسن رضا اعتباریان

12.

مقایسه مقاومت نسبی تعدادی از ارقام گوجه‌فرنگی نسبت به شته جالیز Aphis gossypii (Hom.: Aphididae) ، در شرایط گلخانه‌ای

صفحه 133-141
الهام کباری تازه شهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ سید علی اصغر فتحی

13.

نیازهای گرمایی شته Sitobion avenae (Hem.: Aphididae) و زنبور پارازیتوئید Praon volucre (Hym.: Braconidae)

صفحه 143-154
افروز فرهاد؛ علی اصغر طالبی؛ یعقوب فتحی پور

14.

شناسایی و مطالعه بیماریزایی گونه‌های آلترناریای گوجه‌فرنگی و سیب زمینی در استان آذربایجان غربی

صفحه 155-163
زهرا حاجی پور جارچلو؛ یوبرت قوستا؛ سعید رضائی

15.

رابطه‌ی نوسانات جمعیت سن گندم، Eurygaster integriceps، با متغیرهای محیطی در استان آذربایجان شرقی

صفحه 165-177
رقیه کریم زاده؛ میرجلیل حجازی؛ حسین هلالی؛ شهزاد ایرانی پور؛ سید ابوالقاسم محمدی

16.

دامنه میزبانی و برخی مشخصات مولکولی تعدادی از جدایه های ویروس موزائیک یونجه در استان کرمان

صفحه 179-189
فاطمه منگلی؛ حسین معصومی؛ جهانگیر حیدرنژاد؛ اکبر حسینی پور

17.

تنوع زیستی زنبورهای گرده افشان بالا خانواده یApoidea (Insecta: Hymenoptera) مزارع یونجه و پیاز در شهرستان های مشهد و چناران

صفحه 191-199
مرتضی راسخ؛ حسین صادقی؛ مجتبی حسینی

18.

تاثیر زمان روز و شرایط متفاوت طول روز، بر رفتار کاوشگری زنبور Lysiphlebus fabarum، پارازیتویید شته سیاه باقلا Aphis fabae

صفحه 201-210
آرش راسخ؛ حسین الهیاری؛ قدرت اله صباحی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب