1.

مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره

صفحه 1-19
حمید ابهری

2.

نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا

صفحه 21-37
محمد ابوعطا

3.

مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد

صفحه 39-58
محمد آشوری؛ صادق شریعتی‏نسب

4.

سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری

صفحه 59-74
محمود باقری؛ سیمین عباسی

5.

دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

آیت اله پرویزی فرد

6.

کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری

صفحه 93-110
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

7.

اثر فرجام‌خواهی بر اجرای حکم

صفحه 111-126
مهدی حسن‌زاده

8.

ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینة قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا

صفحه 127-146
سید محمد حسینی؛ حمید بهره‌مند

9.

قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89)

صفحه 147-166
عباسعلی دارویی

10.

اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

صفحه 167-185
روشنعلی شکاری؛ زهره افشار قوچانی

11.

سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

صفحه 187-197
محمد حسن صادقی مقدم؛ محمد مهدی عزیزاللهی

12.

بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

صفحه 199-215
ابراهیم عبدی پور؛ حمیدرضا پرتو

13.

مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 217-232
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی

14.

نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بین‌المللی دولت از منظر کمیسیون حقوق ‌بین‌الملل

صفحه 233-249
عباسعلی کدخدایی؛ فاطمه امیری

15.

بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار

صفحه 251-270
سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان

16.

نقد یک رأی در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن

صفحه 271-290
پژمان محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب