1.

ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی روان‎شناختی کارکنان

صفحه 1-18
حسنعلی آقاجانی؛ حسین صمدی میارکلائی؛ حمزه صمدی میارکلائی

2.

مطالعۀ توانمندسازی سیاسی شهروندان در سایۀ فناوری‎های نوین

صفحه 19-36
علی پیران نژاد؛ آرین قلی‎پور

3.

ارائه و تبیین مدلی برای علل وعوامل مؤثر بر توازن کار ـ زندگی

صفحه 37-54

4.

ارائۀ مدل استقرار مدیریت دانش در صنایع کشور بر اساس فاکتورهای زمینه‎ای

صفحه 55-72
مریم عطوفی نجف آبادی؛ سیدعلی بنی هاشمی

5.

تبیین نقش منابع شغلی و منابع شخصی در تعلق ‌خاطر کاری کارکنان

صفحه 73-96
احمد عیسی خانی

6.

بررسی اثر ویژگی های آزمودنی های پژوهش بر رابطة تنیدگی و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 97-124
جیران محمدی؛ علی اصغر فانی؛ عادل آذر؛ سعید فتحی

7.

طراحی مدل خط‎مشی‎گذاری به‎منظور بهبود محیط کسب‎وکار جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریۀ داده‎بنیاد

صفحه 125-142
عباس منوریان؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدجواد ایروانی؛ محمدرضا زندی منش

8.

مدیریت ارتباط با شهروند: مطالعۀ رابطۀ آن با مشارکت، پاسخ‎گویی عمومی و شفافیت در منطقۀ 3 شهر تهران

صفحه 143-168
میرحسین آیت اله زاده شیرازی؛ عباس نرگسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب