1.

تعیین شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت شیرین

صفحه 1-13
فرهاد عزیزی؛ علی ماهرخ

2.

اثر تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت چهار رقم تجاری بزرک خوراکی

صفحه 15-26
علی تدین؛ شهرام ترابیان؛ محمود رضا تدین

3.

ارزیابی برخی صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام گندم در پاسخ به تنش شوری در مرحله گیاهچه ای

صفحه 27-38
عزت‌اله اسفندیاری؛ عادل جوادی؛ مجید شکرپور

4.

بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه در اکوتیپ های مختلف اسپرس در منطقه شهرکرد

صفحه 39-52
علی تدین؛ محمد رفیعی الحسینی

5.

بررسی روشهای مختلف کاربرد کود اوره و زمان برداشت بر خصوصیات فیزیکی هیبریدهای ذرت دانه ای

صفحه 53-66
سجاد کردی؛ محمد اسکندری؛ علی فدوی؛ مهرشاد براری؛ مسعود رفیعی؛ علی اشرف مهرابی

6.

تأثیر آبیاری و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم پنبه در استان اصفهان

صفحه 67-77
مجید جعفر آقایی؛ امیر هوشنگ جلالی

7.

مطالعه برخی پاسخ های فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه رقم چغندرقند به تنش شوری

صفحه 79-94
نفیسه اسدی نسب؛ پیمان حسیبی؛ حبیب اله روشنفکر؛ موسی مسکرباشی

8.

تأثیر مدیریت تلفیقی کود فسفر بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای در ورامین

صفحه 95-110
سید محمدرضا احتشامی؛ ایمان جان زمین؛ مهدی رمضانی؛ کاظم خاوازی؛ بهنام زند

9.

مقایسه اثر روش‌های مختلف کشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پیاز در شرایط روزکوتاه در میناب

صفحه 111-123
حامد حسن زاده خانکهدانی؛ عبدالحسین ابوطالبی جهرمی؛ ابراهیم ذاکری فرد ملاحسنی

10.

بررسی واکنش لاین امیدبخش N8119 گندم به کاربرد کود زیستی فسفات

صفحه 125-133
ایراندخت منصوری

11.

ارزیابی صفات مورفو فیزیولوژیک برخی از جمعیت‌های گونه Triticum urartu ایران در شرایط عادی و تنش کم آبی

صفحه 135-148
سید سیامک علوی کیا؛ علیرضا پورابوقداره؛ محمد مقدم واحد؛ علی اشرف مهرابی؛ محمد امین مزینانی

12.

تأثیر همیاری سویه های Azotobacter chroococcum بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات کیفی کلزا در رشت

صفحه 149-162
مونا سروری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ محمد ربیعی؛ کاظم خاوازی

13.

ارزیابی اثرات مدیریت کود نیتروژن در مرحله گلدهی بر عملکرد کلزا در شرایط گرگان

صفحه 163-174
علیرضا بهدادیان؛ افشین سلطانی؛ ابراهیم زینلی؛ حسین عجم نوروزی؛ حسن معصومی

14.

بررسی تأثیر کود دامی بر عملکرد و کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش

صفحه 175-190
محمدرضا اصغری پور؛ موسی خاتمی پور

15.

مطالعه توزیع مکانی علف‌های هرز یک مزرعه ذرت با استفاده از روابط ژئواستاتیک

صفحه 191-204
همت اله پیردشتی؛ بهروز محمودی؛ محمد یعقوبی

16.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-15


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب