1.

مدل‎سازی ترکیبی Pareto/NBD و RFM موزون فازی به‎منظور بخش‌بندی مشتریان در روابط غیرقراردادی

صفحه 417-440
امیر البدوی؛ اشرف نوروزی؛ محمدمهدی سپهری؛ محمد رضا امین ناصری

2.

بررسی مقایسه‎ای ادراک صادرکنندگان ایرانی و واردکنندگان آمریکایی از راهبرد برندسازی فرش دستباف ایران در بازار آمریکا

صفحه 441-454
طهمورث حسنقلی پور؛ علی دیواندری؛ فاطمه عباسی بنی

3.

ارائۀ مدلی برای تبیین پیشایندها و پیامدهای هوشمندی رقابتی صادرکنندگان نمونۀ ایران

صفحه 455-474
علی حیدری؛ هاشم آقازاده؛ علیرضا والی پور

4.

تأثیر ارزش ویژۀ برند صنعتی بر عملکرد برند از دیدگاه اعضای مرکز خرید (مورد مطالعه: شرکت‎های تولید‌کنندۀ لوازم خانگی)

صفحه 475-496
زهره دهدشتی شاهرخ؛ امین کهیاری حقیقت

5.

طراحی مدل راهبردی فرایند احیای شرکت‌های بحران‎زده

صفحه 497-516
حسین رحمان‌سرشت؛ یحیی حساس یگانه؛ میرفیض فلاح شمس؛ منصور ایران دوست

6.

تجزیه‎وتحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت شراکت‏ های راهبردی با رویکرد پویایی‏ های سیستم (مورد مطالعه: خوشۀ صنعتی کاشی و سرامیک استان یزد)

صفحه 517-534
محمدرضا حمیدی زاده؛ حبیب زارع احمد آبادی؛ محمدعلی سنگبر

7.

انتخاب مدل مناسب مدیریت دانش برای یکی از سازمان تحقیقاتی نظامی

صفحه 535-554
محمد رضا سلطانی؛ غلامحسین نیکوکار؛ داود دارابی

8.

بررسی اثرهای تصویر ذهنی مارک تجاری سبز بر ارزش ویژۀ مارک تجاری سبز (مورد مطالعه: مشتریان نمایندگی‌های لوازم‌ خانگی و مشتریان لوازم خانگی‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرستان سنندج)

صفحه 555-574
رضا شافعی؛ عادل صلواتی؛ رودابه جهانیان

9.

تدوین و اولویت بندی اهداف استراتژی با استفاده از روش حداقل مربعات لگاریتمی فازی و مدل همسانی فازی و ترسیم نقشۀ استراتژی

صفحه 575-600
حسین صفری؛ احسان خان محمدی

10.

توسعۀ الگوی راهبرد اقیانوس آبی در صنعت بانکداری (مطالعۀ موردی: بانک های خصوصی ایلام)

صفحه 601-622
ناهید علی زاده؛ اردشیر شیری؛ محمد تابان

11.

طراحی مدل تأثیر منابع بازاریابی بر عملکرد صادراتی با توجه به نقش میانجی‏ گری راهبرد رقابتی تمایز (مورد مطالعه: صنعت کاشی و سرامیک ایران)

صفحه 623-646
عبدالحسین کرم پور؛ الهه اسداللهی دهکردی؛ حیدر احمدی

12.

تأثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعۀ موردی: خدمات تلفن همراه شرکت ام. تی. ان.ایرانسل)

صفحه 647-664
محسن نطری؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سیدوحید طباطبائی کلجاهی

13.

چکیده انگلیسی

صفحه 1-12


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب