1.

سازمان به‎مثابۀ ققنوس: تأملی بر زندگی و مرگ سازمان‌های اجتماعی (مورد مطالعه: جهاد سازندگی)

صفحه 419-436
علی اصغر پورعزت؛ خدیجه روزبهانی؛ غزاله طاهری عطار؛ علی اصغر سعدآبادی

2.

طراحی و تبیین مدل توسعۀ منابع انسانی کتابخانه‎های دانشگاهی (مطالعۀ موردی: کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران)

صفحه 437-456
المیرا جنوی؛ نجلا حریری

3.

طراحی مدل ساختاری مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی

صفحه 457-480
حسین حیدری؛ فرانک موسوی؛ سید رضا حسنی

4.

نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در اثرگذاری عوامل نگرش شغلی بر رفتار تسهیم دانش

صفحه 481-502
حسین رحمان سرشت؛ نرگس شیخی

5.

تبیین نقش واسطۀ رفتارهای شهروندی سازمانی در رابطۀ میان نگرش‎های شغلی و سازمان یادگیرنده

صفحه 503-522
حشمت اله سعدی؛ مهدی خیاطی

6.

ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در شبکۀ بانکی کشور (مورد مطالعه: شهرستان سنندج)

صفحه 523-542
عادل صلواتی؛ یحیی یاراحمدی؛ سیده نادیا سید هاشمی

7.

طراحی مدل سازمان هولوگراف با استفاده از مدل‎سازی ساختاری تفسیری با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی

صفحه 543-560
زهرا فروتنی؛ امیر لعلی سرابی

8.

بررسی تأثیر شاخص‌های سه‌گانۀ جهانی‎شدن بر ساخت منابع انسانی: مطالعۀ داده‌های پانل دورۀ 2005 تا 2011

صفحه 561-582
فرشته محمدی؛ حمزه خواستار

9.

تجزیه‎وتحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش‏های مطلوب فرهنگی در شرکت سهامی بیمۀ ایران

صفحه 583-602
عباس منوریان؛ آرین قلی پور؛ حیدر احمدی

10.

مطالعۀ تأثیر ابزارهای بازاریابی سیاسی بر مشارکت عمومی (مورد مطالعه: شهروندان منطقۀ 5 شهر تهران)

صفحه 603-624
عباس نرگسیان؛ داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ یاشار دیندار

11.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-10


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب