1.

اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

صفحه 197-218
عادل آذر؛ هاشم معزز

2.

بررسی تأثیر مؤلفه های تأمین در مدیریت زنجیرۀ عرضه بر شاخص‎های عملکردی سازمان با روش مدل معادلات ساختاری (مورد مطالعه: صنعت الکترونیک خودرویی ایران)

صفحه 219-240
حسنعلی آقاجانی؛ کاظم روانستان

3.

بررسی تأثیر استراتژی کسب وکار بر موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی در شرکت های ایرانی

صفحه 241-262
امیر خانلری؛ امید کفائی

4.

کاربست مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای در سنجش کارایی بخش انتقال نیروی صنعت برق ایران

صفحه 263-282
محمدرضا خسروی؛ کامبیز شاهرودی

5.

شناسایی و اولویت‎بندی عوامل مؤثر بر همسوسازی استراتژی‎های تجاری و اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد اقیانوس آبی با تکنیک الکتر

صفحه 283-302
علی دیواندری؛ محسن نظری؛ سیدمصطفی رضوی؛ فرشته امین

6.

رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ابرکارایی غیر شعاعی

صفحه 303-316
سیدعلی رخشان؛ محمدرضا علیرضایی

7.

ارائۀ یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش‎های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی به‎منظور طراحی محصول مطابق با نیازهای مشتری در صنعت خودرو

صفحه 317-336
آرش شاهین؛ حسین واعظ شهرستانی؛ الهام باقری ایرج

8.

ارائۀ یک مدل دینامیک مدیریت دانش: موردکاوی یک شرکت معتبر حمل‌ونقل

صفحه 337-360
زهرا عالی قدر؛ الهام آخوندزاده نوقابی

9.

ارائۀ مدل SE3H در راستای اعتلای پایدار صنایع پتروشیمی

صفحه 361-384
احمد رضا قاسمی

10.

ارائۀ یک الگوریتم ژنتیک با مرتب‎سازی نامغلوب ـ نسخۀ 2 (NSGA-II) برای مدل یکپارچۀ انتخاب اعضای تیم‎های تحقیق و توسعه

صفحه 385-410
غلامحسین نیکوکار؛ یاسر علی دادی تلخستانی؛ محمد مهدوی مزده؛ سید جلال موسوی

11.

هماهنگی یک زنجیرۀ تأمین دو سطحی با استفاده از قرارداد بیمه، تحت شرایط برگشت کالا از مشتری و تقاضای دو پریودی

صفحه 411-432
شاهرخ همت یار؛ کمال چهارسوقی؛ عیسی نخعی

12.

چکیده های لاتین

صفحه 1-11


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب