1.

تحلیل معناشناختی دو نگاره از شاهنامۀ فردوسی بر اساس الگوی نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر

صفحه 5-12
آذین حقایق؛ فرزان سجودی

2.

پژوهشی بر ارتباط موضوعی نقوش به‌کار رفته بر سطوح ابینه‌ ‌با متن ادبی‌ آنها در نگاره‌های شاهنامه‌ی شاه تهماسب

صفحه 13-22
مینا صدری

3.

تفسیر نگاره‌های دیوان حافظ (سام‌میرزا. تبریز) با تأکید بر هرمنوتیک متن‌محور ریکور

صفحه 23-38
ادهم ضرغام؛ مریم عادل

4.

مجسمه های گچی سلجوقی

صفحه 39-50
حسین ابراهیمی ناغانی؛ پدرام قربانی

5.

آموزش خوشنویسی، به مثابه نسخه کامل آموزش سنتی هنر

صفحه 51-62
احد روان جو

6.

تحلیلی نقشمایه های نمادین و اساطیری در هنر کلماکره لرستان

صفحه 63-76
لیلا خسروی

7.

طراحی مجموعه- مبلمان فضای باز دانشگاه علم وصنعت ایران بر اساس مؤلفه‌های توسعه پایدار

صفحه 77-84
سید‌رضا مرتضایی؛ راحله دهقان طالبی

8.

مطالعه نقش استعاره درمحصولات صنعتی در دوره ی پست مدرن

صفحه 85-92
راضیه مهدیه؛ امیلیا نرسیسیانس؛ نسرین مقدم


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب